Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Lapin yliopiston tutkimuksen kehittämistyöryhmä 1.1.2018 - 31.12.2019

7.6.2018

Asia: Lapin yliopiston tutkimuksen kehittämistyöryhmän kokoonpano 1.1.2018-31.12.2019

Lapin yliopistossa on toiminut vuodesta 2013 tutkimuksen kehittämistyöryhmä, jonka tehtäväksi on määritelty tiedekuntien ja yksiköiden tutkimuksellisen osaamispääoman kytkeminen osaksi yliopiston strategista toimintaa ja sitä tukevien prosessien hallintaa.

Tässä tehtävässä työryhmän toiminnan vastuualueeseen kuuluvat ensinnäkin yliopiston tiede- ja tutkimuspolitiikka sekä sitä toteuttavat tutkimusohjelmat. Toiseksi työryhmän tehtäviin kuuluvat yliopiston strategista profiilia tukevat tohtoriohjelmat ja kolmanneksi tutkimuspalvelut mukaan lukien tutkimuksen järjestelmät ja menettelyt.

Yliopiston rehtori on asettanut ensimmäisen tutkimuksen kehittämistyöryhmän ajalle 1.1.2013-31.12.2015. Tämän jälkeen kehittämistyöryhmää on päivitetty toimikauden päättymisen tai henkilöstömuutosten vuoksi vuosina 2015 ja 2017. Nyt kehittämistyöryhmän kokoonpanoa on tarkastettu työryhmän jäsenten tehtävien tai palvelussuhteiden muuttuessa.

Päätettäneen nimetä Lapin yliopiston tutkimuksen kehittämistyöryhmä ajalle 1.1.2018-31.12.2019 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

Rehtori Mauri Ylä-Kotola    
        

Hallintojohtaja Markus Aarto    

LIITE 1

Lapin yliopiston tutkimuksen kehittämistyöryhmä 1.1.2018–31.12.2019 

Tiedevararehtori Antti Syväjärvi, pj. (varalla opetusvararehtori Kaarina Määttä)
Tutkimusvaradekaani Heli Ruokamo, KTK

Tutkimusvaradekaani Jukka Similä, OTK

Tutkimusvaradekaani Jonna Häkkilä, TTK

Tutkimusvaradekaani Petri Koikkalainen, YTK

Johtaja Timo Koivurova, AK

Johtaja Antti Honkanen, MTI

Tohtoriohjelman edustaja Anu Valtonen (Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu)
Tohtoriohjelman edustaja Outi Rantala (Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka) Tohtoriohjelman edustaja Tanja Joona (Yhteisöt ja muuttuva työ)

Tutkimuksen tukipalvelut, tutkimuspalvelujohtaja Satu Pesola

TKI kehittämispäällikkö Riitta Alajärvi-Kauppi (Lapin AMK)

Tohtoriopiskelijoiden edustaja Essi Kuure

 

Kehittämistyöryhmää voidaan tarvittaessa täydentää muilla asiantuntijajäsenillä.

 

--------------------