Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Ympäristötyöryhmän perustaminen

27.2.2019

Rehtorin päätös 27.2.2019

Asia: Ympäristötyöryhmän perustaminen

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on kirjeellään 20.2.2019  esittänyt ympäristö­ työryhmän perustamista Lapin yliopistoon sekä laatinut ehdotuksen sen kokoonpanok­si. LYYn aloite ympäristötyöryhmän perustamiseksi

Työryhmän tehtävänä on:

• Selvittää yliopiston ympäristöasioiden nykytila
• Esittää suosituksia ympäristöllisesti kestävämpään toimintaan yliopistoarjessa
• Päivittää yliopiston ympäristöohjelma vuodesta 2020 eteenpäin
• Selvittää ympäristöjärjestelmän edellytykset Lapin yliopistossa ja mahdollisuudet yhteisen University of the Arctic ympäristöjärjestelmän rakentamiseen

Esitys: Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston ympäristötyöryhmä liitteen mukaisesti. Työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita.

Päätös: Esityksen mukaan.

Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Hallintojohtaja Markus Aarto

LIITE:

Lapin yliopiston ympäristökysymyksiä selvittävän työryhmän kokoonpano:

Markus Aarto (pj.), hallintojohtaja
Matti Honkala, talousjohtaja
Juha Aavikko, kampusmanageri
Johan-Eerik Kukko, tiedeviestintäsuunnittelija
Ilari Hovila, varadekaani, ympäristöoikeuden lehtori, OTK
Assi Harkoma, tutkimusapulainen, Arktinen keskus
Juho Keränen, opiskelijajäsen, LYY
Meri Forsman, opiskelijajäsen, LYY
Antti Eteläaho, opiskelijajäsen, LYY (siht.)

-------------------------------