Väitöskirjat
 
9789524847544.jpg

Ajan vuorovedet vaihtuvat. Tieteenalan kehittäminen käsitteen-, mallin- ja teorianmuodostuksen avulla

29.8.2014

Ilkka Kamaja

Lapin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa asetettiin alun perin kaksi perustehtävää: IT:n tieteellisyyden arviointi ja kehittäminen, sekä monitieteisyyden tutkiminen ja mallintaminen IT:n ja hallintotieteen välisessä yhteistyössä. Tutkimus eteni pidemmälle kuin perustehtävät edellyttivät. Kirjassa tarkastellaan tiedettä teoreettisena kokonaisuutena, tieteen ja tieteellisyyden sekä episteemisten entiteettien näkökulmasta. Tieteenteoreetikoille asetetaan suuri vastuu; Nykyisiä tieteenteon periaatteita on uudistettava, sillä uusi aika vaatii uusia metodeja ja kokonaisvaltaisia lähestymistapoja. Tieteiden pitää edistää ihmisen kognitiivisten ja situaationalisten ominaisuuksien kehittämistä ja ihmisryhmien välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä.

Länsimaisen tieteenhistorian ja -filosofian tietyt suuntaukset ovat viimeisen 400 vuoden ajalta surullista luettavaa: 1600-luvulta alkanut Descartesin filosofinen dualismi on kahlinnut tieteen maailmankuvien kehittymistä. Luonnontieteiden mekanistis-determistinen maailmakuva on pakottanut ihmistieteilijät nurkkiin häpeämään tai hyväksymään aivo-ärsyke-hammasratas maailmankuvan. Aikakauden syntilistaan kuuluvat myös 1900-luvun lopun ultraindividualistiset tiedekäsitykset, jotka edustavat tieteellisen ajattelun ja käsitteellistämisen täydellistä nolaamista, sairaalloista oman egon palvontaa ja narsismia.

Peruskysymyksistä kehkeytyy monien analyysien ja synteesien kautta laaja, vastaaviin viitekehyksiin kiinnitetty kontribuutio; tieteen ja tieteellisyyden, IT-käsityksien ja IT:n lähitieteiden, kontekstien, metateoreettinen ja tieteenfilosofinen viitekehys). Kirjan lopussa määritellään uusi, IT:ta korvaava tieteenala MID (multi-dimensional information-based discipline). MID:iin liitetään teoreettisesti vahva monitieteisyyden viitekehys, jossa yhdistetään eri tieteilijöiden kontribuutiota: Karl R. Popper, Gibson Burrell, Garath Morgan, Mary Jo Hatch, Mary Archer.

Open_Access_logo_40px.png

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK