Riverside_Staging Sámi in the City_J Vola-www.jpg
Riverside - Staging Sami in the City Exhibition - Photo by Joonas Vola

Arktikumin näyttely esittää stereotypioita kaupunkisaamelaisuudesta

14.6.2019

Lapin yliopiston yliopistotutkija Tanja Joonan ja nuorempi tutkija Joonas Volan yhteinen valokuvanäyttely ”Staging Sámi in the City” sisältää taiteellisia tulkintoja saamelaisuudesta kaupunkiympäristössä. Näyttely on esillä Arktikumin tiedekeskuksessa 14.6.–1.9.2019.

”Staging Sámi in the City” on kokoelma lavastettuja tilanteita ja kuvallisia kertomuksia, joilla pyritään esittämään tieteellisessä keskustelussa vallitsevia ikonisia ja toisinaan stereotyyppisiä alkuperäiskansaisuuden esittämisen tapoja yhdistettynä arkielämään kaupungistuvassa maailmassa. Näyttely esittelee Norjan tiedeakatemian rahoittaman NUORGÁV-tutkimusprojektin (2014–2017) tuloksia.

– Tänä päivänä jopa 80 prosenttia saamelaislapsista syntyy perinteisen saamelaisalueen ulkopuolella, ja varsinkin naiset ja nuoret asettuvat asumaan kaupunkeihin. Kaupungistuminen on nopeaa ja aiheuttaa erilaisia haasteita saamelaisyhteisölle ja -kulttuurille. Tutkimus osoittaa, että saamelaisuus ei ole enää yksinomaan sidoksissa perinteiseen elämäntapaan ja alkuperäiskulttuurin ylläpito vaatii uusia muotoja, kertoo Tanja Joona.

Lisätietoja:

”Staging Sámi in the City” -valokuvanäyttely
Tanja Joona ja Joonas Vola
Arktikum (Pohjoisranta 4, 96101 Rovaniemi)
14.6.–1.9.2019
Tietoa lipuista ja aukioloajoista: www.arktikum.fi


Yliopistotutkija Tanja Joona, Lapin yliopisto
tanja.joona(at)ulapland.fi, 040 484 4283