Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021–2027, ohje EURA 2021 -järjestelmän käytöstä Lapin yliopistossa

3.8.2022

Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 on käynnissä. Rakennerahastotoiminnan hallinnoinnissa käytetään EURA 2021 –tietojärjestelmää. Lapin yliopistossa toimitaan pääosin samalla tavalla kuin edellisellä ohjelmakaudella käytettäessä EURA 2014 -järjestelmää.

EURA 2021 -järjestelmän käyttö edellyttää sähköistä tunnistautumista sekä Suomi.fi-asiointivaltuutta, mikä oikeuttaa asioimaan järjestelmässä edustaen Lapin yliopistoa. Aiemman ohjelmakauden EURA 2014 -järjestelmän käyttöön oikeuttavat Suomi.fi-valtuudet, soveltuvat suoraan EURA 2021 -järjestelmän käyttöön ja tällöin uusia valtuuksia ei tarvitse hankkia. Lapin yliopistossa Suomi.fi-asiointivaltuuksia hallinnoivat suunnittelija Ulla Palovaara, tiiminvetäjä Krisse Hirvonen ja TKI palvelupäällikkö Riitta Alajärvi-Kauppi.

Merkittävänä erona EURA 2014 -järjestelmään uudessa EURASSA kaikilla organisaation henkilöillä, joilla on EURA 2021 -asiointiin oikeuttava Suomi.fi-valtuus, on oikeus nähdä kaikki ko. organisaation hakemukset ja hankkeet sekä näihin liittyvät asiakirjat. Hakemusten ja hankkeiden näkyminen organisaation muille käyttäjille rajoitetaan EURA 2021 -järjestelmässä käyttöoikeudet-välilehdellä. Hakemuksen luonut käyttäjä asettaa hakemukselle käyttörajoituksen nimeämällä sallitut käyttäjät käyttöoikeudet-välilehdellä.

Rakennerahastohankehakemukset

Lapin yliopiston rehtori valtuuttaa erityisasiantuntija Arto Viirin allekirjoittamaan sähköisesti Lapin yliopiston rakennerahastohankehakemukset EURA 2021 –järjestelmässä. Valtuutus koskee myös hankehakemusten perumista. Arto Viirin varahenkilönä toimii suunnittelija Ulla Palovaara.

Maksatushakemukset

Lapin yliopiston rehtori valtuuttaa rakennerahastohankkeiden toteutusyksikön dekaanin/johtajan allekirjoittamaan sähköisesti yksikkönsä hankkeiden maksatushakemukset EURA 2021 –järjestelmässä. Dekaanin/johtajan ensisijaisena varahenkilönä toimii erityisasiantuntija Arto Viiri. Lisäksi varahenkilönä toimii suunnittelija Ulla Palovaara.

Seuranta- ja loppuraportit

Seuranta- ja loppuraporttien sekä muiden mahdollisten hankkeen toiminnasta raportoivien asiakirjojen allekirjoittamisessa EURA 2021 –järjestelmässä noudatetaan samaa käytäntöä kuin maksatushakemuksissa. Allekirjoittajana toimii hankkeen toteuttamisyksikön dekaani/johtaja ja tämän varahenkilönä erityisasiantuntija Arto Viiri. Lisäksi varahenkilönä toimii suunnittelija Ulla Palovaara.

Tarvittaessa EURA-allekirjoituksista voidaan sopia muunlaisia hanke- tai yksikkökohtaisista ratkaisumalleja. Yksikön johtajalla tai hankkeen vastuullisella johtajalla ei ole oikeutta siirtää yliopiston nimenkirjoitusoikeutta toiselle henkilölle.

Rehtori Antti Syväjärvi

Hallintojohtaja Ari Konu