Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Edustajien nimeäminen Hyteairo-ohjelman digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkostoon

30.11.2020

Rehtorin päätös 27.11.2020

Edustajat STM:n Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelmassa käynnistettävään monitieteiseen Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkostoon

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt  yliopistoja nimeämään asiantuntijoita ja heille varahenkilöitä Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelmassa käynnistettävään monitieteiseen Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkostoon. Yliopistoja pyydettiin nimeämään useampia osallistujia verkostoon, jotta eri tiedekunnat tulisivat osallisiksi ja verkoston monitieteisyys toteutuu.

Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkoston tavoitteena on
• edistää yliopistoissa tehtävän hyvinvointiteknologiaan ja hyvinvointialan digitaalisaatioon liittyvän tutkimuksen läpinäkyväksi tekemistä koko alalla, kaikki tieteenalat huomioon ottaen (mm. kasvatustieteet ja koulutus)
• keskustella ja vaihtaa ideoita aIan tulevaisuuden suunnista ja tutkimusyhteistyöstä ja tuoda niitä esiin julkishallinnolle ja viranomaisille
• tuoda esiin yliopistojen tarpeita terveyden ja hyvinvoinnin tiedonhallinnan ja digitalisaation edistämiseksi
• tuoda esiin koulutustarpeita ja -tarjontaa

Esitys:
Nimettäneen tiedekuntien esitysten perusteella seuraavat henkilöt ja heille varahenkilöt Hyteairo-ohjelman digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkostoon toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2023:

- apulaisprofessori Päivi Rasi, varalle professori Heli Ruokamo
- professori Marja Suhonen, varalle työelämäprofessori Kaisa Kostamo-Pääkkö
- professori Jonna Häkkilä, varalle professori Heidi Pietarinen
- työelämäprofessori Rob van den Hoven van Genderen, varalle hyvinvointioikeuden tutkija Kaisa-Maria Kimmel.

Päätös: Esityksen mukaan.

Rehtori Antti Syväjärvi

Hallintojohtaja Ari Konu