Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Uutiskuva_Leskisenoja_web.jpg
Eliisa Leskisenoja toimii post doc -tutkijana kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Eliisa Leskisenoja kokosi positiivisen pedagogiikan työkalupakin

12.9.2017

Tutkijatohtori Eliisa Leskisenoja on kirjoittanut uuden kirjan positiivisen pedagogiikan lähtökohdista ja tavoitteista.

Positiivinen pedagogiikka on eri puolille maailmaa levinnyt kasvatuksellinen ote, joka alkaa saada vähitellen jalansijaa myös Suomessa. Tietojen ja taitojen opettamisen lisäksi positiivinen pedagogiikka pyrkii vahvistamaan oppilaiden hyvinvointia, vahvuuksia sekä osaamista ja onnistumista.

– Parhaimmillaan positiivinen pedagogiikka edistää oppilaiden oppimismotivaatiota ja -tuloksia sekä edesauttaa opettajien ja oppilaiden viihtymistä koulussa, Leskisenoja sanoo.

Kirjassa tarkastellaan lyhyesti positiivisen psykologian teoriaperusteita. Pääosin kirja keskittyy kuitenkin erilaisten positiivisen pedagogiikan käytänteiden kuvaukseen, joita opettaja voi noudattaa opetustyössään. Tämä niin sanottu työkalupakki pohjautuu Leskisenojan omassa koululuokassa toteuttamaan yhden lukuvuoden mittaiseen väitöskirjatutkimukseen. Leskisenoja kehitti luokassaan oppilaiden iloa ja hyvinvointia edistäviä konkreetteja harjoitteita. Myös oppilaiden vanhemmat osallistuivat aktiivisesti lukuvuoden toimintaan.

– Työkalupakki koostuu erilaisista harjoitteista, pedagogisista käytänteistä, luokkarutiineista ja työtavoista. Niiden avulla opettaja saa käyttöönsä lukuisia menetelmiä myönteisen, välittävän ja voimavaraperustaisen oppimisilmapiirin luomiseksi, Leskisenoja sanoo.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaiden hyvinvointia, vahvuuksia ja osallisuutta sekä koulutyön yhteisöllisyyttä. Kirja antaakin välineitä juuri näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Oppilaiden ilo on myös opettajan ilo sekä hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lähde, Leskisenoja sanoo.

Eliisa Leskisenoja väitteli Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa vuonna 2016. Tällä hetkellä hän toimii post doc -tutkijana kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Julkaisun tiedot

Eliisa Leskisenoja
Positiivisen pedagogiikan työkalupakki
PS-kustannus. Jyväskylä. 2017.
ISBN 978-952-451-782-9
Kirjan taustatietoja ja tilaustiedot: https://www.opettajantietopalvelu.fi/tuotteet/761859202.html

Lisätietoja:

KT Eliisa Leskisenoja
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
puh. 040 4844101

LY/Viestintä/OT