Yhteiskunta ja ihminen
 
Inhimillisesti_tehokas_sairaala_kansi_235px.jpg

Inhimillisesti tehokas sairaala. Työn mielekkyys henkilöstön kokemana

2.12.2012

Millaiset työyhteisön toimijoiden kokemukset vaikuttavat työn mielekkyyteen?

Julkisen terveydenhuollon organisaatioita voidaan pitää luonteeltaan monin tavoin kompleksisina. Henkilöstölähtöisesti kohdennettuna löytyy useita toimijoita eri linja-organisaatiossa, jotka eroavat substanssiosaajina ja ammattikuntina. Terveydenhuollon henkilöstölle työympäristön moninaisuus heijastuu muun muassa työtehtävien haasteina, työvointia ja työn mielekkyyttä koettelevina tekijöinä. Toimialan tulevaisuuden kannalta on keskeistä ymmärtää henkilöstön kokemaa työn mielekkyyttä, jotta esimerkiksi julkinen terveydenhuolto on houkutteleva työpaikkana, alalle ei synny työntekijäpulaa ja henkilöstöä osataan johtaa huolehtien työn mielekkyydestä sekä työvoinnista.

Teoksessa työn mielekkyyttä lähestytään kokemuksellisesta näkökulmasta. Kokemuksen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat ne positiiviset ja negatiiviset työvoinnin merkitykset, joita erikoissairaanhoidon työntekijät työn mielekkyydelleen antavat. Tutkimus koostuu 25 yksilöhaastattelusta ja viidestä ryhmähaastattelusta sekä tematiikan muusta tutkimuksesta.

 

Sisällys:

1. Johdanto
1.1 Aiempaa tutkimusta työn mielekkyydestä
1.2 Tutkimustehtävät ja tavoitteet

2. Tutkimuksen kohde, menetelmät ja toteutus
2.1 Sairaalaorganisaatio toimintaympäristönä
2.2 Kokemuksen tutkiminen
2.3 Tutkimuksen toteutuksen lähtökohdat

3. Työn mielekkyys ja inhimillinen tehokkuus
3.1Työn mielekkyys ja merkityksiä antava ihminen
3.2 Työn mielekkyyden premissit
3.2.1Inhimillinen voimavara näkökulmana
3.2.2Työn hallinta näkökulmana
3.3.3Työolot näkökulmana
3.2.4 Johtaminen näkökulmana
3.3 Ihmispääomat tehokkuutena ja voimavarana
3.3.1 Inhimillinen ja psykologinen pääoma
3.3.2 Sosiaalinen pääoma
3.4 Positiivisuuden heijasteet inhimilliseen tehokkuuteen

4. Tutkimustuloksia
4.1 Työn mielekkyys ja sisältö
4.2 Työn mielekkyys ja työyhteisö
4.3 Työn mielekkyys ja organisaatio
4.4 Yhteenveto tuloksista

5. Johtopäätökset

Lähteet

Liite
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK