Uutiset
14.8.2014

Julkaisu: Uusiauttilta ja Määtältä uutuusteos työssämenestymisen psykologiasta

Dosentti Satu Uusiautti ja professori Kaarina Määttä ovat julkaisseet englanninkielisen teoksen työssämenestymisestä.

Miten menestyä työssä siten, että se tuo hyvinvointia? Miten nauttia työstä ja menestyä siinä ilman että se vaatii yhä lisääntyvää työtahtia tai kaiken muun elämän uhraamista? Mitä on työssä menestymisen psykologia? Näihin kysymyksiin Määttä ja Uusiautti vastaavat teoksessa, ”The Psychology of Becoming a Successful Worker: Research on the Changing Nature of Achievement at Work”.

Työssämenestyminen mielletään usein huippu-uraa tavoittelevien yksilöiden jatkuvana ja kiihtyvänä tehokkuutena, mutta samalla se myös yhdistetään stressiin ja uupumukseen sekä työn ja muun elämän epätasapainoon. Vähemmän huomiota on saanut sellainen näkökulma, jossa ihminen nauttii ja menestyy työssään, työ tuottaa iloa ja heijastuu kaikkeen hyvinvointiin.

Satu Uusiautti ja Kaarina Määttä määrittelevät teoksessaan työssämenestymisen uudella tavalla positiivisen psykologian keinoin. Kirja keskittyy sekä yksilöllisten että yhteisöllisten menestystekijöiden tarkasteluun. Ihmisen työmenestys merkitsee osaamista tunnetta, pätevyyden ja pystyvyyden kokemuksia sekä saavutettuja ansiokkaita aikaansaannoksia ja tuloksia. Työssämenestyminen tuottaa iloa ja onnistumista, jotka säteilevät myönteisesti muuhun elämään.

- Työelämä ei ole muun elämän syöppö tai kilpailija, vaan päinvastoin, parhaimmillaan työssä menestyminen antaa voimavaroja ja iloa muillekin elämänaloille, toteaa Satu Uusiautti.

Ihmisen työmenestyksen perustana ovat sisäinen motivaatio, halu osata ja kehittyä, ammattiylpeys sekä tyytyväisyys työhön ja elämään. Konkreettisesti menestys näkyy hyvänä työn laatuna, sitoutumisena sekä kiitettävänä tuottavuutena.

Vuoden Työntekijäksi palkittujen kokemuksia

Kirjan idea pohjautuu suomalaisten Vuoden Työntekijöiksi palkittujen kokemuksiin sekä Satu Uusiauttin aihepiiristä kirjoittamaan väitöskirjaan. Tutkimuksessa haastatellut henkilöt edustavat useita ammattialoja Vuoden Siivoojasta Vuoden Lääkäriin, Vuoden Papista Vuoden Poliisiin, ja heitä kaikkia yhdistää julkisesti annettu tunnustus työssämenestymisestä. Heidän avullaan kirjassa etsitään vastauksia kysymyksiin siitä, kuinka työssämenestyjäksi tullaan, mikä menestyjiä yhdistää sekä kuinka palkitut kuvaavat menestymistään. Tärkeälle sijalle nousevat myös työyhteisön piirteet, sen johtajuus ja kannustavuus, sekä kotitausta ja perhe.

- On selvää, että työmenestys ei johdu vain menestyjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Menestyjä tarvitsee tuekseen niin palkitsevan ja innostavan työyhteisön kuin tukea antavan perhe- tai kotitaustan, tiivistää Kaarina Määttä.

Kirjaa on edeltänyt Satu Uusiauttin ja Kaarina Määtän mittava tutkimustyö työssä menestymisen ilmiöstä. He ovat kirjoittaneet kymmeniä kansainvälisiä, tieteellisiä artikkeleita ihmisen myönteisestä kehityksestä, vahvuuksista ja menestymisestä. Tämän kirjan tarkoitus on koota yhteen työssämenestymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avaintekijöitä ja jatkaa menestymisen psykologisen ilmiön tarkastelua.

Kirja sopii kurssikirjaksi moniin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin psykologian, kasvatuspsykologian ja muiden ihmis- ja käyttäytymistieteiden aloille. Lisäksi se on mainio apu myös ura- ja ammatinvalinnanohjauksen ja työyhteisövalmennuksen ammattilaisille. Yhtä lailla teos palvelee johtajia ja työntekijöitä eri ammattialoilla tarjoten myönteisiä ja menestyjien kokemuksiin perustuvia ajatuksia ja menetelmiä työn ja työyhteisöjen kehittämiseen ja hyvinvointiin sekä henkilökohtaiseen elämään.

Teoksen on kustantanut arvostettu kansainvälinen kustantaja Routledge.

Kirja on tilattavissa nettikirjakaupoista ja suoraan kustantajan internet sivuilta


Kirjaan voi tutustua täällä


Lisätietoja:
Dosentti Satu Uusiautti
satu@uusiautti.fi
puh. 050-3551280

Professori Kaarina Määttä
Kaarina.Maatta@ulapland.fi
puh. 0400-696480

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK