Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

KM, FM Anne Onnela Harjoittelukoulun johtavaksi rehtori 1.1.2021 alkaen.

16.11.2020

Rehtorin päätös 16.11.2020

Asia: Harjoittelukoulun johtavan rehtorin nimeäminen

Kasvatustieteiden tiedekunta kokoontui 14.10.2020 käsittelemään harjoittelukoulun johtavan rehtorin valintaa. Kokouksessa todettiin harjoittelukoulun johtavan rehtorin tehtävän kelpoisuusehtojen määrittyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) ja harjoittelukoulun johtosäännön mukaan. Harjoittelukoulun johtavan rehtorin tehtävät perustuvat harjoittelukoulun johtosääntöön (8§).

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 11 §:n 16 momentin mukaan rehtorin tehtävä on nimetä erillislaitoksen johtaja erillislaitosta kuultuaan.

Tiedekuntaneuvosto asetti tehtävän täyttöä varten työryhmän, joka haastattelujen ja hakemusasiakirjojen perusteella on arvioinut, että parhaimmat edellytykset harjoittelukoulun johtavan rehtorin menestykselliseen hoitamiseen ovat Anne Onnelalla.

Tiedekuntaneuvosto esittää 10.11.2020 tehtäväntäyttötyöryhmän esityksen mukaisesti rehtorille, että harjoittelukoulun johtavan rehtorin tehtävään valitaan KM, FM Anne Onnela 1.1.2021 alkaen.

Esitys:           
Päätettäneen nimetä KM, FM Anne Onnela harjoittelukoulun johtavan rehtorin tehtävään 1.1.2021 alkaen.

Päätös:          
Esityksen mukaisesti.

Rehtori Antti Syväjärvi 
Hallintojohtaja Ari Konu