Lahjoitusuutiset
 

Kaksi lahjoitusta yliopiston varainhankintaan

15.6.2017

SPEK Lappi ja Arctic Drilling Company osallistuvat molemmat Lapin yliopiston varainhankintaan viidellätuhannella eurolla.

SPEK Lappi kuuluu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöön ja sen tehtävänä on palvella alueensa Pelastusliittoa. Järjestön tarkoituksena on edistää yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien ja tuhojen aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa. Lisäksi tarkoituksena on ylläpitää ja edistää osaltaan maamme vapaaehtoispalokuntien toimintakykyä.

Arctic Drilling Company Oy on vuonna 2004 perustettu malmin etsintään ja koekairaukseen erikoistunut yritys, joka valmistaa kairakoneita sekä omaan käyttöön että myyntiin. ADC palvelee asiakkaitaan ympäri maailman. Yrityksen kaikki palvelut ovat sertifioituja ja yrityksen ympäristösuojelumenettelyt ovat standardien mukaisia. Yrityksen koneet on kehitetty kestämään äärimmäisiä olosuhteita, paikasta ja ilmastosta riippumatta.

LY/Viestintä/OT