Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Kielikeskuksen johtajan (oto) nimeäminen

15.12.2009

Rehtorin päätös 15.12.2009

Asia: Kielikeskuksen johtajan (oto) nimeäminen

Siirryttäessä uuden yliopistolain mukaiseen toimintarakenteeseen, tulee erillislaitosten johtajat, mukaan luettuna kielikeskuksen johtaja, nimetä 1.1 lukien.

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 30 §:n mukaan rehtori nimeää kielikeskuksen johtajan opetushenkilöstöstä. Hallintojohtosäännön 11 §:n 1 momentin 16-kohdan mukaan rehtorin tulee kuulla henkilöstöä ennen nimeämistä.

Kielikeskuksen johtajana toimii nykyisin päätoiminen tuntiopettaja Ville Jakkula. Esittelijä on rehtorin toimeksiannosta kuullut henkilöstöä kielikeskuksen henkilöstökokouksessa 24.11.2009. Kielikeskuksen henkilöstö on yksimielisesti ilmoittanut tukevansa Ville Jakkulan nimeämistä kielikeskuksen johtajan (oto) tehtävään 1.1.2010 lukien.

Esitys 1
Päätettäneen nimetä päätoiminen tuntiopettaja Ville Jakkula oman tehtävän ohella kie-likeskuksen johtajaksi 1.1.2009 lukien ja, että hänelle maksetaan tehtävän hoitamises-ta yliopiston kulloinkin määrittelemä hallintotehtäväpalkkio.

Esitys 2 
Päätettäneen huojentaa Ville Jakkulan opetusvelvollisuutta päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä 50 prosentilla sen ajan, kun hän toimii kielikeskuksen johtajana (oto).

Päätös 1-2
Esityksen mukaan


Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Yhteisöjohtaja Markus Aarto