lempiainen_kirsti_web.jpg

Kirsti Lempiäinen kasvatustieteen professoriksi

28.6.2017

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on ottanut yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Kirsti Lempiäisen kasvatustieteen, erityisesti aikuiskasvatuksen sosiologian professorin tehtävään kasvatustieteiden tiedekuntaan ajalle 1.8.2017–31.7.2022.

Kirsti Lempiäinen on suorittanut Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 1991 ja yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 2003. Feministisen tietoteorian ja metodologian dosentiksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan hänet on nimitetty vuonna 2011.

Lempiäinen on toiminut erilaisissa tutkimustehtävissä Jyväskylän, Lapin ja Tampereen yliopistossa vuodesta 1989 lähtien sekä myös vierailevana tutkijana ulkomailla. Lempiäisen tutkimus kohdistuu pääosin tieteensosiologiaan, yliopistokoulutukseen ja yliopistotyöhön erityisesti sukupuolen, toimijuuden ja feministisen pedagogiikan näkökulmista.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Markus Aarto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LY/Viestintä/OT