Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK
Filosofia ja psykologia
 
LUP_Kokemuksen_tutkimus_kannet_2.jpg

Kokemuksen tutkimus II. Ymmärtävän psykologian syntyhistoriaa ja kehityslinjoja

25.7.2011

Kokemuksen tutkimuksen empiriasta sekä (tieteen)teoreettisista ja metodologisista perusteista.

Kokemuksen tutkimus II on jatkoa vuonna 2005 ilmestyneelle Juha Perttulan ja Timo Latomaan toimittamalle Kokemuksen tutkimus -kirjalle, jossa tarkasteltiin kokemuksen tutkimuksen tieteenteoreettisia kysymyksiä, ymmärtävän psykologian perinteitä sekä kokemuksen tutkimusta empiiristen tutkimusesimerkkien avulla.

Teoksen aloitusartikkeli kuvaa ymmärtävän psykologian syntyhistoriaa ja taustatraditioita, ja auttaa samalla paikantamaan teoksen muissa artikkeleissa käsiteltyjä teemoja kokemuksen tutkimuksen kentälle. Seuraavissa artikkeleissa käsitellään Hegelin psykologiaa, Schleiermacherin psykologista ymmärtämistä sekä Diltheyn henkitieteellistä ymmärtämisen käsitettä. 1800-luvun saksalaisen filosofisen psykologian teemoista siirrytään kohti akateemisen psykologian itseymmärrystä sekä tutkijan merkitystä tieteellisessä kokemuksen tutkimuksessa. Teos päättyy teoreettisiin ja metodologisiin tarkasteluihin kokemuksen ruumiillisuudesta ja sen kytkeytymisestä yhteiskunnallisesti tuotettuihin olosuhteisiin ja merkitysrakenteisiin.

Kokemuksen tutkimus II ei ole systemaattinen eikä tyhjentävä johdatus ymmärtävän psykologian syntyyn tai kokemuksen tutkimuksen kehittymiseen. Yhdessä Kokemuksen tutkimus -teoksen kanssa se kuitenkin täydentää kuvaa kokemuksen tutkimuksen lähtökohdista ja mahdollisuuksista. Näin Kokemuksen tutkimus II tarjoaa yhtäältä tukea empiiriseen kokemusten tutkimiseen ja toisaalta jatkaa osaltaan keskustelua tutkimuksen (tieteen)teoreettisista ja metodologisista perusteista.

Ostoskarry_40px.png


Sisällys:

Alkusanat

Timo Latomaa
Ymmärtävä psykologia. Syntyhistoria ja taustatraditiot

Kari Väyrynen
Hegelin psykologia ja sen myöhempi vaikutus

Mari Mielityinen-Pachmann
Schleiermacherin psykologinen ymmärtäminen

Minna Lumila
Wilhelm Diltheyn henkitieteellinen ymmärtämisen käsite

Juha Perttula
Tutkija – tieteellisyyden uhka vai mahdollisuus. Historiallinen näkökulma psykologiaan tieteenä

Satu Liimakka
Ruumis, kokemus, muutos. Ruumiinkokemus Merleau-Pontyn ja Bourdieun avulla tulkittuna

Teemu Suorsa
Kokemuksen yksilöllisyys, yhteisyys ja yhteiskunnallisuus. Subjektitieteellisestä kokemustutkimuksesta

Kirjoittajat