Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK
Filosofia ja psykologia
 
LUP_Kokemuksen_tutkimus_kannet_1.jpg

Kokemuksen tutkimus. Merkitys – tulkinta – ymmärtäminen

25.11.2008

Kokemuksen tutkimuksen perusteos.

Kiinnostus kokemuksen tutkimiseen on ihmistieteissä kauttaaltaan lisääntynyt. Taustalla on tutkimustapojen moninaistuminen. Samalla on vilkastunut yleinen tieteellisyyden ehtoja koskeva keskustelu. Lisääntyneestä mielenkiinnosta ja tiedekäsityksen avartumisesta huolimatta kokemuksen tutkimus on jäänyt ihmistieteiden marginaaliin. Ihmistieteissä on suoranainen tilaus ymmärtää paremmin, mitä kokemus on ja miten sitä tulisi tutkia.

Tämä kirja on yksi vastaus tuohon tilaukseen. Lupauksen lunastaminen edellyttää keskittynyttä perehtymistä kokemukseen ilmiönä. Mitä ihmisen tutkija tutkii, kun hän sanoo tutkivansa kokemusta? Miten täsmällisesti osaamme tätä kysyvälle vastata?

Idea tämän teoksen kirjoittamisesta on lähtöisin psykologiatieteen piiristä. Teema sopii kaikille kokemusta tutkiville tieteenaloille: psykologian lisäksi ainakin sosiologiaan, kasvatustieteeseen, hoitotieteeseen, sosiaalityöhön, liikuntatieteisiin, terveystieteisiin, taloustieteisiin, taiteentutkimukseen ja kulttuurintutkimukseen.

Ostoskarry_40px.png


Sisällys:

Saatteeksi

Timo Latomaa
Ymmärtävä psykologia: psykologia rekonstruktiivisena tieteenä

Psykologinen ymmärtäminen ja ymmärtävä psykologia
Empiiris-analyyttinen ja rekonstruktiivinen tiede
Ymmärtävän psykologian merkki- ja merkitysteoria
Psykologisen ymmärtämisen täsmennys
Rekonstruktio merkityksen eksplikaationa
Hermeneuttinen ja syvähermeneuttinen psykologia
Ymmärtävä psykologia empiirisenä tieteenä
Yleistäminen, tutkimuksen luotettavuus ja väitteiden uskottavuus ymmärtävässä psykologiassa
Loppusanat
Lähteet

Sirkka Niskanen
Hermeneuttisen psykologian tieteenfilosofinen traditio

Moderni hermeneutiikka
Fenomenologia
Fenomenologinen hermeneutiikka
Eksistentiaalinen fenomenologia
Lopuksi
Lähteet

Juha Perttula
Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenomenologisen erityistieteen tieteenteoria

Mitä on kokemus?
Ymmärtämisen kaksi perustapaa
Ymmärtämisen perustavoissa muodostuvat kokemuslaadut
Mitä on empiirinen?
Miten kokemusta voi tutkia?
Seitsemän kysymystä kokemuksen tutkijalle
Kirjallisuus

Merja Lehtomaa
Fenomenologinen kokemuksen tutkimus: haastattelu, analyysi ja ymmärtäminen
Fenomenologisen tutkimusasenteen omaksuminen
Fenomenologinen tutkimushaastattelu
Haastatteluaineiston fenomenologinen analyysi
Tutkittavan ilmiön fenomenologinen ymmärtäminen
Lähteet

Raija Erkkilä
Narratiivinen kokemuksen tutkimus: koettu paikka, tarina ja kuvaus
Kokemusten kuvaamisen narratiivinen ja elämäkerrallinen kehys
Koettu paikka
Tarinoiden kerääminen
Yksi näkökulma tarinoihin
Millaiseksi opettajat kertovat kylänsä?
Paussi
Lähteet

Hannele Lukkarinen
Monimetodinen kokemuksen tutkimus: fenomenologisen ja positivistisen tutkimustavan yhdistäminen

Metodologisen triangulaation määrittelyä
Monimetodisuus käytännössä
Siirtyminen positivistisesta fenomenologiseen tutkimustapaan
Tutkimukseni monimetodiset tulokset
Tutkimustulosten meta-analyysi
Pohdinta
Lähteet