kuntajohtajat-somessa_web.jpg

Kuntajohtajat eivät käytä sosiaalista mediaa työvälineenä

2.3.2017

Juuri valmistuneen Lapin yliopiston hallintotieteen ja oikeusinformatiikan yhteistyönä tekemän tutkimuksen mukaan kuntajohtajien suhtautuminen sosiaaliseen mediaan on pääsääntöisesti myönteinen, joskin vain harva kuntajohtaja on ottanut sen omaksi työvälineekseen, koska sitä on vaikea hallita.

Sosiaalinen media kuntajohtamisessa -tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten kuntajohtajien suhdetta sosiaaliseen mediaan: miten sitä käytetään ja mitkä tekijät edistävät sosiaalisen median hyödyntämistä osana kuntajohtamista.

– Kuntajohtajat kokevat sosiaalisen median vieraana ja arvaamattomana ympäristönä, jota on vaikea hallita. Lisäksi he pitävät omaa sosiaalisen median viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan riittämättömänä, Syväjärvi ja Leinonen sanovat.

Tutkimuksen mukaan kuntaorganisaatioissa sosiaalisen median hyödyntämistä leimaa koordinoimattomuus. Lisäksi sosiaalisen median viestinnällisen asema on kunnissa strategisesti heikko, ja konkreettiset hyödyntämismahdollisuudet ja -tavat ovat niin kunnille kuin kuntajohtajillekin vielä epäselviä.

– Kuntajohtajilla ei ole myöskään riittävää tietoa onnistuneista käytännöistä ja kokemuksista, jotka voisivat toimia sysäyksenä ja tukena sosiaalisen median hyödyntämisen aloittamiseksi omassa johtamistyössä, Syväjärvi ja Leinonen toteavat.

Kuntajohtajien toimintaa sosiaalisessa mediassa ohjaava lainsäädännöllinen kokonaisuus ei näyttäydy tutkimuksen mukaan jäsentyneenä.

– Lainsäädännöllisten raamien hahmottaminen erilaisissa sosiaalisen median tilanneyhteyksissä on kuntajohtajille haastavaa, ja lisäksi he kokevat epävarmuutta omasta lainsäädännön tuntemuksestaan, Pruikkonen ja Korhonen sanovat.

Tutkijoiden mukaan sosiaalinen media tulee olemaan osa tulevaisuuden kuntajohtamista, joten kuntajohtajien tulisi perehtyä sosiaaliseen mediaan ja heidän tulisi ennakkoluulottomasti hyödyntää sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet itselle ja omalle kuntaorganisaatiolle.

– Tämä edellyttää realistista suhtautumista sosiaaliseen mediaan sekä alan viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä lainsäädännöllistä tuntemusta. Myös hyvät esimerkit, suunnitelmallisuus sekä sosiaalisen median käyttöä tukeva toimintakulttuuri tukisivat kuntajohtajien vihkiytymistä sosiaaliseen mediaan, tutkijat toteavat.

Tutkimushanke toteutettiin Lapin yliopistossa hallintotieteen ja oikeusinformatiikan yhteistyönä. Hankkeen rahoitti Kunnallisalan kehittämissäätiö.
Tutkimushankkeen loppuraportti julkaistaan Kunnallisalan Kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu –sarjassa. Se on saatavilla osoitteesta: http://kaks.fi/wp-content/uploads/2017/02/Sosiaalinen-media-kuntajohtamisessa.pdf

Antti Syväjärvi, Jaana Leinonen, Anu Pruikkonen & Rauno Korhonen: Sosiaalinen media kuntajohtamisessa. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Tutkimusjulkaisu -sarjan julkaisu nro 101. Otavan kirjapaino. Keuruu.

Lisätietoja:
Professori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto, 0400 606 244, antti.syvajarvi(at)ulapland.fi
Tutkija, yliopistonlehtori Jaana Leinonen, Lapin yliopisto, 040 484 4224, jaana.leinonen(at)ulapland.fi

LY/Viestintä/OT