Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Lapin korkeakoulukonsernin ihmistieteiden eettinen toimikunta kaudella 2022-2024

26.1.2022

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat sitoutuneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeeseen: "Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa" (TENK 3/2019). Yliopisto ja ammattikorkeakoulu järjestävät ihmistä ja inhimillistä toimintaa koskevan tutkimuksensa eettisen ennakkoarvioinnin yhteisesti nimittämällä tehtävään Lapin korkeakoulukonsernin ihmistieteiden eettisen toimikunnan.

Ihmistieteiden eettisen toimikunnan tehtävänä on antaa ennakkoarviointilausuntoja tutkimussuunnitelmien eettisyydestä ja muista tutkimukseen sisältyvistä riskeistä korkeakoulukonsernin tutkijoiden sitä pyytäessä. Rehtorin päätöksellä toimikunnan jäseniksi kaudelle 2022-2024 on nimetty: yliopistonlehtori Markku Kiikeri, OTK (varalla tutkijatohtori Juha Vesala), professori Kirsti Lempiäinen, KTK (varalla professori Leena-Maija Rossi), professori Sanna Hautala, YTK (varalla professori Marjo Suhonen), yliopistonlehtori Mari Mäkiranta, TTK (varalla yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi), tutkimusprofessori Florian Stammler, AK (varalla yliopistotutkija Anna-Stammler-Gossmann), yliopettaja Leena Viinamäki, Lapin AMK (varalla yliopettaja Satu Elo) sekä lakimies, Hannu Mikkola, Lapin yliopiston tietosuojavastaava. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja yliopisto huolehtii, että toimikunnalla on käytettävissään sihteeri. Sihteerinä toimii tutkimusetiikan tukihenkilö, erityisasiantuntija Petra Falin, LUC TKI-palvelut.