Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Lapin korkeakoulukonsernin osallistuminen Digivisio 2030 -hankkeeseen

11.1.2021

Suomen korkeakoulut ovat yhteistyössä käynnistäneet Digivisio 2030 -hankkeen, joka on korkeakoulujen yhteinen, sopimuspohjainen hanke. Digivision keskeisenä tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön mahdollistaen pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen.

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin (LUC). Digivisio 2030 -hankkeen toteutukseen osallistutaan konsernina.

Korkeakoulujen rehtoreilla on oikeus tehdä korkeakouluaan sitovia päätöksiä hankkeen yleiskokouksessa, ellei yleiskokousedustajaksi valtuuteta toista henkilöä samoin valtuuksin.

Lapin korkeakoulukonsernin operatiiviseksi vastuuhenkilöksi hankkeeseen nimetään tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma. Operatiivisen vastuuhenkilön tehtävänä on toimia hanketoimiston yhteyshenkilönä Lapin korkeakoulukonsernin suuntaan, vastata hankkeen operatiivisista asioista korkeakoulukonsernin osalta ja löytää konsernin sisältä hanketyöhön tarvittavat asiantuntijat sekä huolehtia siitä, että päätöksentekoprosessit hoidetaan hankkeen toimielinten asettamassa aikataulussa.

Lapin korkeakoulukonsernin viestinnän vastuuhenkilöksi hankkeeseen nimetään viestintäpäällikkö Eveliina Pennanen. Viestinnän vastuuhenkilön tehtävänä on vastata hankkeeseen liittyvän viestinnän toteuttamisesta Lapin korkeakoulukonsernin organisaatiossa sekä osallistua viestinnän suunnitteluun yhdessä muiden sopijapuolten ja hanketoimiston viestintäpäällikön kanssa. Eveliina Pennanen aloittaa työnsä Lapin korkeakoulukonsernissa 18.1.2021.

LUC nimeää myöhemmin asiantuntijat hankkeen työpaketteihin (TP) 2-6.

 TP 2 Strategiset muutokset

TP 3 Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva

TP 4 Digipedagogiikka

TP 5 Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen

TP 6 Kumppanuudet ja ekosysteemi