Taiteiden tiedekunnan uutiset
uutiskuva_3.jpg

Lapin yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointi on valmistunut

8.9.2023

Tutkimuksen kokonaisarviointi toteutettiin vertaisarviona, jonka suoritti kuuden hengen kansainvälinen paneeli. Heidän raporttinsa sisältää ehdotuksia tutkimuksen edellytysten parantamiseksi, kuten tutkimuksen tukemisen erityisesti valituilla fokusalueilla sekä monitieteisyyden vahvistamisen.

Lapin yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointi 2022–2023 on toinen yliopistossa toteutettu tutkimuksen arviointi ja ensimmäinen kokonaisarviointi, joka kattaa koko yliopiston tutkimustoiminnan vuosilta 2015–2021. Arvioinnin tärkein tavoite oli muodostaa kokonaiskuva yliopiston tutkimuksen laadusta, volyymistä, vaikuttavuudesta ja sen kehittämiskohteista.

Arviointi toteutettiin vertaisarviona, jonka suoritti kansainvälisesti arvostetuista tutkijoista koostunut kuuden hengen paneeli. Paneelin puheenjohtajana toimi professori Sue Scott (University of Newcastle, UK / Helsingin yliopisto) ja muina jäseninä professori Pertti Alasuutari (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto), Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson (Taideyliopisto), apulaisprofessori Nina Kirchner (Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet), professori emeritus Paul Kirschner (Educational Sciences, Open University of the Netherlands) ja professori Cecilia Magnusson-Sjöberg (Juridiska institutionen, Stockholms universitet).

Lapin yliopiston rehtorin Antti Syväjärven mukaan on erittäin tärkeää, että tutkimuksen kokonaisarvioinnin teki yliopiston ulkopuolinen kansainvälinen ryhmä.

– Arviointi antaa meille palautetta ja huomioitavia näkökulmia, kun kehitämme Lapin yliopiston tutkimustoiminnan laatua ja edellytyksiä. Seuraavaksi yliopistoyhteisön asiantuntijat tutustuvat arviointiin sekä osaltaan antavat perusteltuja näkemyksiä hyvän tutkimustoimintamme jatkokehittämiseksi, Syväjärvi sanoo.

Palautteen pohjalta laaditaan tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Panelistien arviointiraportti perustuu yliopiston tutkimusyksiköiden itsearviointiraportteihin ja haastatteluihin. Arviossaan paneeli totesi, että Lapin yliopistolla on paljon ylpeyden aiheita ja potentiaalia kehittää tutkimustaan kansainvälisesti korkealle tasolle.

Tutkimuksen kokonaisarviointi osoittaa, että yliopisto on merkittävällä tavalla sitoutunut kehitystyöhön kaikilla yliopiston tutkimuksen aloilla. Yliopiston henkilökunta on motivoitunutta ja vaikuttaa viihtyvän hyvin yliopiston pienessä mutta silti monitieteisessä yhteisössä.

Raportti sisältää ehdotuksia tutkimuksen edellytysten parantamiseksi. Paneeli toteaa, että ottaen huomioon yliopiston koon huippututkimusta ei pystytä tukemaan kaikilla aloilla vaan yliopiston tulisi pohtia tutkimusedellytysten tukemista erityisesti valituilla fokusalueilla. Paneeli kehottaa yliopistoa hyödyntämään paremmin ilmeisiä valmiuksiaan monitieteisyyteen ja tieteidenvälisyyteen.

Tutkimusvararehtori Soili Nystén-Haarala tulee keräämään palautteen raportista tutkimusyhteisöltä lokakuussa. Arviointiraporttia hyödynnetään yliopiston strategian ja tutkimusprofiilin kehittämisessä koko yliopiston tasolla.

– Nyt on erinomainen tilaisuus kerätä yksiköissä raportin pohjalta nousevia ajatuksia yliopiston tutkimuksen kehittämisestä seuraavien viiden vuoden aikana. Palautteen pohjalta voimme laatia kehittämissuunnitelman, jonka toteutumista seurataan seuraavassa arvioinnissa. Tutkimuksen laadun ja kansainvälisyyden jatkuva kehittyminen ja motivoitunut henkilökunta sitä toteuttamassa on yliopistolle elintärkeää, Nystén-Haarala toteaa.

Lisätietoja:

Rehtori Antti Syväjärvi, antti.syvajarvi(at)ulapland.fi, p. 040 060 6244
Tutkimusvararehtori Soili Nystén-Haarala, soili.nysten-haarala(at)ulapland.fi p. 040 484 4063

Erja Salmenkivi, Petra Falin, Pirjo Kleemola-Jutunen ja Taina Saarenpää (eds.) University of Lapland Research Assessment Exercise 2022–2023