Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yliopistossa vireillä tutkimushanke oikeustulkkauksen laadusta

16.6.2017

Oikeuslingvistiikan yliopistonlehtori Emilia Lindroos Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta on alkuvuodesta 2017 käynnistänyt oikeuslingvistiikan alalle sijoittuvan tutkimushankkeen oikeustulkkauksen laadusta Suomessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan niin oikeusviranomaisten kuin oikeustulkkien näkökulmaa yhteistyön sujumiseen tulkkaustilanteissa sekä yhteistyössä esiintyvien haasteiden vaikutusta oikeustulkkauksen laatuun ja siten myös tulkattavien asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen.

Tutkimuksen aineistona hyödynnetään Asianajajaliiton syyskuussa 2016 asianajajilla teettämän oikeustulkkausta koskevan kyselytutkimuksen vastausten yhteenvetoa sekä elo- ja syyskuussa 2017 poliisilaitoksilla ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton tulkkijaoston jäsenillä teetettäviin kyselyihin saatavia vastauksia.

Tutkimushanke liittyy kiinteästi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä annettuun direktiiviin 2010/64/EU ja siinä tulkkauksen osalta esitettyihin laatuvaatimuksiin. Tutkimuksella tähdätään oikeusviranomaisten ja oikeustulkkien yhteistyön parantamiseen mm. rajat ylittävän rikollisuuden esitutkinnassa sekä turvapaikkatutkinnoissa.

Otto A. Malmin säätiö on ollut mukana rahoittamassa tutkimushanketta.

Lisätietoja:


Emilia Lindroos
emilia.lindroos(at)ulapland.fi