Yhteiskunta ja ihminen
 
Lappilaisia_naisia_kansi_235px.jpg

Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa. Tutkintoja hallinnasta, toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä

4.5.2011

Teos osallistuu sukupuolta ja valtaa koskeviin keskusteluihin lappilaisessa työelämässä, koulutuksessa ja kulttuurissa.

Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa analysoi naisten elämisen ehtoja ja kokemuksia Lapissa aikakautena, jota on kuvattu hyvinvointivaltion purkamisena ja siirtymänä uusliberalistiseen kilpailuyhteiskuntaan. Tähän liittyy ajatus erilaisten vastuiden siirtämisestä yksilöille itselleen, heidän kasvattamisestaan yrittäjämäisiksi koko koulutusjärjestelmän kautta esikoulusta monin eri tavoin toteutettuun aikuiskasvatukseen. Lisäksi yrittäjyyttä toimeentulomahdollisuutena tarjotaan sekä yleisenä ratkaisuna talouden ongelmiin että tietyille ryhmille kuten maaseudun naisille. Teoksessa yrittäjyyttä analysoidaan kahden juonteen kautta, yhtäältä lappilaisille naisille tarjoutuvana toimeentulon ja toimijuuden mahdollisuutena sekä toisaalta kasvatuksen ja koulutuksen uutena eetoksena.

Tutkimus osallistuu sukupuolen, vallan ja hallinnan näkökulmista keskusteluun siitä, miten ihmisiä hallitaan sekä miten yksilöt toimijoina suhteuttavat tätä valtaa omassa elämässään. Teos jatkaa keskustelua lappilaisten naisten toimijuuden ehdoista ja mahdollisuuksista.


Sisällys:


Esipuhe

1 Johdanto

2 Naiset koulutuksessa ja työmarkkinoilla

Koulutus ja elinikäinen oppiminen naisten elämän jäsentäjinä
Sukupuolittuneet työmarkkinat Suomessa ja Lapissa
Yrittäjyys naisten mahdollisuudeksi?

3 Tutkimuksen lähtökohtia
Tutkimukseni paikantumia
Vallan ja hallinnan merkityksiä
Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus poliittisena mantrana
Uusliberalismi ”uuden” työn ja talouden politiikkana
Valta ja hallinnan tekniikat toiminnassa
Yrittäjäminä ihannesubjektina
Toimijuuden mahdollisuuksia

4 Tutkimusaineistot, -ongelmat ja -menetelmät
Aineistot ja tutkimusongelmat
Politiikkaohjelmien diskursiivinen luenta
Haastattelujen diskursiivinen ja narratiivinen luenta

5 Politiikkaohjelmat hallintana
Kielen, tiedon ja vallan yhteys
Virkakieli todellisuuden tuottajana
Politiikkaohjelmien oikeuttaminen
Muutosdiskurssi
Kansalaisdiskurssi

6 Naishankkeet: yrittäjyyskoulutusta ja tasa-arvotyötä?
Näkemyksiä sisäisestä yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta
Erinomainen ja kilpaileva yrittäjä?
Yrittäjyyden maskuliininen normi ja vahvat Lapin naiset?
Hankekoulutus aikuiskoulutuksena
Itsen muokkaamisen diskurssi
Elinikäisen oppimisen diskurssi
Naiserityisyysdiskurssi
Valtauttamisdiskurssi
”Uittajia”, puolustajia ja lämpimiä asiantuntijoita

7 Lappilaisen naisyrittäjyyden mahdollisuudet ja rajat
Yrittäjänarratiiveja
Syrjintää ja marginalisointia
Yrittäjyys Lappiin kiinnittäjänä
Sattuman kautta yrittäjäksi
Yrittäjyys pakkoratkaisuna
Yrittäj(ämäis)yys tarjolla
Yrittäjyys verkostoitumisena ja ammatillisuutena

8 Lappilaisten naisyrittäjien toimijuuden tiloja ja paikkoja

Toimijuuden ulottuvuuksia
Noteeraamisia
Ehdollisia vapauksia
Kohtuullisten odotusten naisyrittäjyys
Odottajia, kannattelijoita ja kamppailijoita
Toimijuus yrittäjyyteen asettumisena

9 Yhteenvetoa: hallinnassa ja hallinnasta karkaamassa

Yrittäjyys kansalaisvelvollisuutena
Muutos, kansalaisuus, sukupuoli ja yrittäjyys virkateksteissä
Valtauttamista, henkilökohtaistamista ja diskurssitaituruutta
Lappilaisten naisten toimijuuden tiloja ja paikkoja
Vallan ulottuvuuksia

Tutkimusaineisto
Lähteet
Liitteet

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK