Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Liittyminen yliopistojen keskinäiseen FIUGINET-verkostoon

16.12.2009

Rehtorin päätös 16.12.2009

Asia: Liittyminen yliopistojen keskinäiseen FIUGINET-verkostoon

Lapin yliopistolle on tarjottu mahdollisuutta liittyä yliopistojen keskinäiseen geoinformatiikan FIUGINET-yliopistoverkostoon. Verkoston tarkoituksena on koordinoida, tehostaa, kehittää ja tukea geoinformatiikan yliopistotasoista tutkimusta ja opetusta aineisto- ja ohjelmistoresurssien hankinnan ja jakamisen, tutkijakoulutuksen, yhteisten tutkimushankkeiden sekä kansainvälisen verkoston kehittämisen kautta. Verkosto edistää tieteidenvälisyyttä verkostossa että laajemminkin yliopistoissa. Lisäksi verkosto toimii alan tiedonvälittäjänä yliopistoissa ja yhteiskunnassa. Verkoston jäseniä ovat tällä hetkellä Oulun, Joensuun, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistot sekä Aalto-yliopisto.

Vararehtori Jukka Mäkelä on perehtynyt verkoston toimintaan ja katsonut verkostoon liittymisen yliopiston kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Verkosto on maksuton ja siitä voi tarvittaessa erota.

Yliopiston tulee hakea verkoston jäsenyyttä ja nimetä verkoston johtokuntaan jäsen ja varajäsen.

Esitys 1 
Päätettäneen hakea FIUGINET-verkoston jäsenyyttä verkoston johtokunnalta.

Esitys 2 
Mikäli hakemus hyväksytään, päätettäneen nimetä johtokunnan jäseneksi vararehtori Jukka Mäkelä ja varajäseneksi professori (ma.) Petri Kinnunen.

Päätös 1-2 
Esityksen mukaan

Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Yhteisöjohtaja Markus Aarto