Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Lisäjäsenet taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

19.12.2017

Rehtorin päätös 19.12.2017

Asia: Lisäjäsenten määrääminen taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 21 §:n mukaan tiedekuntaneuvostoihin voidaan määrätä lisäjäseniä opinnäytteiden arvostelemista varten. Hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan lisäjäsenet määrää yliopiston rehtori tiedekunnan esityksestä.

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.12.2017 päättänyt esittää rehtorille, että tiedekuntaneuvoston lisäjäseniksi opintosuorituksia arvostelemaan määrättäisiin professori Tuija Hautala-Hirvioja, professori Jonna Häkkilä, professori Minna Uotila, yliopistonlehtori Anniina Koivurova, yliopistonlehtori Mari Mäkiranta ja yliopistolehtori Silja Nikula ajalle 1.1.2018 - 31.12.2020.

Esitys
Päätettäneen määrätä taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ajalle 1.1.2018 - 31.12.2020 opintosuoritusten arvostelua varten lisäjäseniksi professori Tuija Hauta-la-Hirvioja, professori Jonna Häkkilä, professori Minna Uotila, yliopistonlehtori An-niina Koivurova, yliopistonlehtori Mari Mäkiranta ja yliopistolehtori Silja Nikula.

Päätös
Esityksen mukaan

Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Hallintojohtaja Markus Aarto