Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Lisäjäsenten määrääminen kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

15.12.2009

Rehtorin päätös 16.12.2009

Asia: Lisäjäsenten määrääminen kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 21 §:n mukaan tiedekuntaneuvostoihin voidaan määrätä lisäjäseniä opinnäytteiden arvostelemista varten. Hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan lisäjäsenet määrää yliopiston rehtori tiedekunnan esityksestä.

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 15.12.2009 päättänyt esittää rehtorille, että tiedekuntaneuvoston lisäjäseniksi opintosuorituksia arvostelemaan määrättäisiin professori Kaarina Määttä, professori Raimo Rajala ja lehtori Klaus Toivonen ajalle 1.1.2010-31.12.2011.

Esitys
Päätettäneen määrätä kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ajalle 1.1.2010-31.12.2011 opintosuoritusten arvostelua varten lisäjäseniksi professori Kaarina Määttä, professori Raimo Rajala ja lehtori Klaus Toivonen.

Päätös
Esityksen mukaan

Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Yhteisöjohtaja Markus Aarto