Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Lisäjäsenten määrääminen taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

17.12.2009

Rehtorin päätös 17.12.2009

Asia: Lisäjäsenten määrääminen taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 21 §:n mukaan tiedekuntaneuvostoihin voidaan määrätä lisäjäseniä opinnäytteiden arvostelemista varten. Hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan lisäjäsenet määrää yliopiston rehtori tiedekunnan esityksestä.

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 17.12.2009 päättänyt esittää rehtorille, että tiedekuntaneuvoston lisäjäseniksi opintosuorituksia arvostelemaan määrättäisiin professori Päivi Granö, professori Marja Tuominen ja professori Minna Uotila ajalle 1.1.2010-31.12.2011.

Esitys
Päätettäneen määrätä taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ajalle 1.1.2010-31.12.2011 opintosuoritusten arvostelua varten lisäjäseniksi professori Päivi Granö, professori Marja Tuominen ja professori Minna Uotila.

Päätös
Esityksen mukaan

---------

Rehtori  Mauri Ylä-Kotola

Yhteisöjohtaja Markus Aarto