maatta_uusiautti_web.jpg
Professori (vas) Satu Uusiautti ja vararehtori, professori Kaarina Määttä ovat kirjoittaneet uuden teoksen yliopisto-opinnoissa menestymisen psykologiasta.

Määtältä ja Uusiauttilta uusi teos yliopisto-opinnoissa menestymisen psykologiasta

14.8.2017

Vararehtori, professori Kaarina Määtän ja professori Satu Uusiauttin tutkimuksen mukaan hyvälaatuinen opetus ja opinnoissa menestyminen perustuvat välittävään vuorovaikutukseen, opiskelijakeskeisiin opetus- ja ohjausmenetelmiin sekä opetushenkilökunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kansainväliseen yliopistopedagogiikan alaan kuuluvassa kirjassaan The Psychology of Study Success in Universities Määttä ja Uusiautti korostavat sitä, että yliopisto-opetuksen ja -ohjauksen pitää kantaa huolta opiskelijoiden tyytyväisyydestä ja rakentaa oppimisolosuhteet opiskelijakeskeisesti. Kirjoittajat kysyvät onko yliopisto-opetuksen ja -opiskelun tavoitteita mahdollista saavuttaa siten, että opiskelijoiden ja opettajien hyvinvoinnista huolehditaan samanaikaisesti.

Teos antaa tilaa perus- ja jatko-opiskelijoiden ajatuksille, näkemyksille ja kokemuksille tarkastellen niitä laajaan kansainväliseen tutkimustietoon rinnastaen. Teoksessa kysytään: mitkä asiat inspiroivat ja motivoivat opinnoissa, kuinka löytää ja hyödyntää opiskelijoiden voimavaroja ja mitkä kokemukset leimaavat onnistuneita opintopolkuja.

– Halusimme koota teokseen teorian ja käytännön välistä vuoropuhelua, joka kokoaa yhteen moniulotteisesti korkeakouluopinnoissa menestymisen perusteita sekä opiskelijan että yliopisto-opettajan näkökulmista. Kirja perustuu Lapin yliopistossa kerättyihin aineistoihin ja se osoittaa, että Lapin yliopistosta voidaan löytää malleja ja esimerkkejä sovellettavaksi maailmanlaajuisesti eri yliopistoihin ja korkeakouluihin, kirjoittajat toteavat.

The Psychology of Study Success in Universities on suunnattu korkeakoulujen opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille yliopistopedagogiikasta, kasvatuspsykologiasta ja positiivisesta psykologiasta kiinnostuneille. Teoksen on julkaissut kansainvälinen huippukustantaja Routledge.

Kirjaa voi tilata verkkokirjakaupoista tai suoraan kustantajalta: https://www.routledge.com/The-Psychology-of-Study-Success-in-Universities/Maatta-Uusiautti/p/book/9780415791960  

Lisätietoja:

Kaarina Määttä, vararehtori, professori
Satu Uusiautti, professori
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LY/Viestintä/OT