Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtajan hakua ja nimittämistä valmistelevan valintatyöryhmän asettaminen

12.11.2021

Rehtorit Antti Syväjärvi ja Riitta Rissanen ovat asettaneet valintatyöryhmän MTI:n johtajan hakua ja nimittämistä valmistelemaan. 

Instituutin johtajan työsuhteen päätyttyä, korkeakoulut ovat käynnistäneet määräaikaisen johtajahaun. Instituutin johtosäännön mukaan instituutin johtokunnalla ei ole toimivaltaa johtajan hakuun ja nimittämiseen liittyen. Tästä johtuen instituutin johtajan tehtävänkuvan määrittelyyn, hakuprosessin ohjaamiseen sekä nimitysesityksen valmisteluun on tarkoituksen mukaista asettaa ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajista muodostuva valintatyöryhmä. 

Työryhmään on kutsuttu dekaani Merja Laitinen, hallintopäällikkö Jukka Sankala, osaamisaluejohtaja Hannele Keränen, henkilöstöpäällikkö Tiina Huhtalo ja hallintojohtaja Ari Konu.