Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Matkailualan työelämäprofessuurin nimittämistä valmisteleva asiantuntijaryhmä nimetty

25.1.2021

Rehtorin päätös 25.1.2021                                                         

Matkailualan työelämäprofessuurin nimittämistä valmistelevan asiantuntijaryhmän asettaminen

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulujen hallitukset valtuuttivat 20.10.2020 yliopiston johdon käynnistämään matkailua palvelevaa tutkimusta, kehittämistä ja innovaatiotoimintaa vahvistavan työelämäprofessuurin rekrytointiprosessin. Professuurin profiilin tarkempaan määrittelyyn ja nimitysesityksen valmisteluun päätettiin asettaa asiantuntijaryhmä, johon kutsutaan sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun matkailualan asiantuntijoita.

Esitys:   Päätettäneen asettaa matkailualan työelämäprofessuurin nimittämistä valmisteleva asiantuntijaryhmä liitteen mukaisesti.

Päätös:  Esityksen mukaan.

Antti Syväjärvi
rehtori

Ari Konu
hallintojohtaja

----------------------------------

LIITE:
Matkailualan työelämäprofessuurin nimittämistä valmisteleva asiantuntijaryhmä

Tehtävä
Työryhmän tehtävänä on tehdä Lapin yliopiston rehtorille esitys matkailualan osa-aikaiseksi (50-75%) työelämäprofessoriksi kaudelle 1.9.2021 – 30.8.2024. Työelämäprofessorin tehtävä tulee profiloida matkailuelinkeinoa palvelevan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen.

Valmistelussa huomioitavaa
Työelämäprofessorin täytön valmistelu tulee hoitaa Lapin yliopiston hallituksen 14.12.2017 linjaamin tavoittein ja menettelyin (liite).

Aikataulu
Työelämäprofessorin nimitysesitys tulee valmistella siten, että tehtävään valittu voi aloittaa tehtävässään 1.9.2021.

TYÖRYHMÄN JÄSENET:
Antti Honkanen, puheenjohtaja
Soile Veijola
Outi Rantala
Hannele Keränen
Anu Harju-Myllyaho

LIITE
Yliopiston hallitus 14.12.2017 

TYÖELÄMÄPROFESSORI (PROFESSOR OF PRACTICE)

Lapin yliopistossa otetaan käyttöön työelämäprofessorin (Professor of Practice) tehtävä osana opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakennetta. Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Tehtävään voidaan ottaa henkilö, jolla on elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla tai akateemisessa maailmassa ansioitunut ja arvostettu asiantuntija, ammattilainen tai johtaja. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa tai yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä.

Työelämäprofessori voi olla joko tieteen tai taiteen alueilta. Työelämäprofessorin tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa tai muutoin korkeatasoista osaamista, ansiota tai näyttöä asianomaiselta tehtäväalueelta. Työelämäprofessorin tehtävä se on määräaikainen ja tarvittaessa se voi olla myös osa-aikainen. Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta ja ehdokkaan ansioista tehtävään lausuu kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Lausunnoissa ensisijaisesti arvioidaan työelämässä saavutettuja ansioita ja lausunnot sisältävät keskeisen perustan arvioinnille.

Työelämäprofessorin tehtävää esittää tiedekunta tai yksikkö.

Tehtävään ottaa yliopiston rehtori.