Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
ruokamo_heli_web.jpg
Professori, varadekaani Heli Ruokamo toimii hankkeen vastuullisena johtajana.

Mediapedagogiikkakeskukselle lähes puolen miljoonan Tekes-rahoitus

11.9.2017

Kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskus on saanut 444 000 euron Tekes-rahoituksen Playful Lapland -hankkeelleen.

Hankkeessa selvitetään Mediapedagogiikkakeskuksessa tehtyyn tutkimukseen pohjautuen leikillisen oppimisen pedagogiikan liiketoimintamahdollisuuksia erilaisina kansainvälisinä koulutusvientituotteina ja -palveluina.

Playful Lapland -hanke vastaa osaltaan hallitusohjelman koulutusviennin kärkihankkeen tavoitteeseen. Hankerahoitus on tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTL) tyyppinen ja se on ensimmäinen tämän lajin rahoitus Lapin yliopistolle. Hanketta rahoittavat Tekes ja EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto). Hanke toteutetaan 1.8.2017–31.12.2018.

Lisätietoa:
Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 9090
Projektipäällikkö, yliopistotutkija Marjaana Kangas
Puhelin 040 742 8971

LY/Viestintä/OT