Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Merja Laitinen yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi

10.1.2018

Rehtorin päätös 10.1.2018
  
Asia: Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin nimeäminen


Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani siirryttyä tutkimuksen vararehtorin tehtävään, Yhteiskuntatieteiden tiedekunnalle on nimettävä uusi dekaani ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019.

Yliopiston hallintojohtosäännön 23 §:n mukaan dekaanien toimikausi on neljä vuotta. Nykyiset dekaanit on nimetty toimikaudelle 1.1.2016 - 31.12.2019. Dekaanin vaihtuessa kesken toimikauden nimeäminen tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. On tarkoituksenmukaista, että dekaanien toimikaudet ovat yhteneväiset.

Hallintojohtosäännön 11 ja 23 §:ien mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 10.1.2018 päättänyt esittää rehtorille, että tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2018 - 31.12.2021 nimettäisiin sosiaalityön professori Merja Laitinen.

Esitys:
Päätettäneen nimetä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esityksen mukaisesti yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2018-31.12.2019 professori Merja Laitinen sekä maksaa hänelle tehtävän hoitamisesta yliopiston kulloinkin määrittelemä hallintotehtäväpalkkio.

Päätös:
Esityksen mukaan.

---------


Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Hallintojohtaja Markus Aarto