Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Mirjami Paso yleisen oikeustieteen dosentiksi

25.6.2013

Rehtorin päätös: Dosentin arvon myöntäminen
25.6.2013

OTT, VT Mirjami Paso on hakenut dosentiksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan. Oikeustieteiden tiedekunta määritteli kokouksessaan 16.1.2013 dosentuurin nimeksi yleisen oikeustieteen dosentti.

Yliopistolain (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n 17 kohdan mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai erillislaitoksen esityksestä.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 16.1.2013 ja todennut yleisen oikeustieteen dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden, pyytänyt asiantuntijalausunnot ja Mirjami Pason antamaan opetusnäytteen.

Tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.6.2013 ja totesi, että OTT, VT Mirjami Paso täyttää yliopistolain 89 §:n mukaiset edellytykset ja päätti esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT, VT Mirjami Pasolle dosentin arvon.

Esitys
Päätettäneen myöntää yleisen oikeustieteen dosentin arvo OTT, VT Mirjami Pasolle 1.7.2013 lukien.

Päätös
Esityksen mukainen.

Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Henkilöstöjohtaja  Mirja Väyrynen

----------------------