Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Muutoksenhakulautakunnan nimeäminen 20.1.2015

20.1.2015

Yliopistolain (558/2009) 27 §:n mukaan yliopistossa voi olla opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yksi tai useampia tutkintolautakunta tai vastaava elin.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujenopintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista käsittelemistä varten rehtori asettaa kaksivuotiseksi toimikaudeksi yliopiston muutoksenhakulautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita.
Yliopiston hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan rehtori nimeää lisäksi opintosuoritusten arvostelua varten muutoksenhakulautakuntaan yhden tai useampia lisäjäseniä, joilla tulee olla tohtorin tutkinto.
Päätettäneen, että lautakunnan puheenjohtajana toimii professori Kirsi Kuusikko, varapuheenjohtajana professori Heli Ruokamo ja esittelijänä opintoasian kehittämispäällikkö Tuula Saarenketo.

Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunta 1.1.2015 – 31.12.2016

Jäsen
 Varajäsen
 Puheenjohtaja Kirsi Kuusikko, prof
 Rauno Korhonen, prof.
 Varapuheenjohtaja Heli Ruokamo, prof.
 Anu Valtonen, prof.
 Mari Mäkiranta, yliopistonlehtori
 Jukka Enbuska, yliopiston lehtori
 Ossi Vuorilampi, lehtori
 Jari Antikainen, yliopisto-opettaja
 Miika Kekola, opiskelija
 Joonatan Juhajoki, opiskelija
 Laura Yrjölä, opiskelija
 Emilia Lehtinen, opiskelija
 Lisäjäsenet  
 Leila Juanto, prof.
 
 Sari Poikela, apulaisprof.
 

 

 

 Rehtori Mauri Ylä-Kotola


Hallintojohtaja Markus Aarto