Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Muutoksenhakulautakunta nimetty 1.1. 2021 - 31.12.2022

10.12.2020

Rehtorin päätös 10.12.2020

Asia: Muutoksenhakulautakunnan nimeäminen

Yliopistolain (558/2009) 27 §:n mukaan yliopistossa voi olla opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yksi tai useampia tutkintalautakunta tai vastaava elin.

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujenopintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista käsittelemistä varten rehtori asettaa kaksivuotiseksi toimikaudeksi yliopiston muutoksenhakulautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan· lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita.

Yliopiston hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan rehtori nimeää lisäksi opintosuoritusten · arvostelua varten muutoksenhakulautakuntaan yhden tai useampia lisäjäseniä, joilla tulee olla tohtorin tutkinto.

Esitys: Päätettäneen nimetä muutoksenhakulautakunta ja sen lisäjäsenet ajalle 1.1.2021- 31.12.2022 liitteen 1 mukaisesti.

Esitys: Päätettäneen, että lautakunnan puheenjohtajana toimii professori Kirsi Kuusikko, varapuheenjohtajana professori Leila Juanto ja esittelijänä suunnittelija Sina Björkman sekä varaesittelijänä suunnittelija Maija Törmänen.

Päätös: Esitysten mukaan.

Rehtori Antti Syväjärvi
Hallintojohtaja Ari Konu

LIITE 1

Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunta 1.1.2021- 31.12.2022

Jäsenet: Varajäsenet: 

Kirsi Kuusikko, professori, pj, Päivi Naskali, professori
Leila Juanto, professori, vpj. Marjo Suhonen, professori (ma)
Piia Pyrstöjärvi, yliopistonlehtorii Partow lzadi, yliopistonlehtori
Ossi Vuorilampi, lehtori   Arto Kauppi, yliopistonlehtori
Axel Ojala, opiskelija Aleksi Rundgren, opiskelija
Elina Huhdankoski, opiskelija Elina Kuula, opiskelija

Lisäjäsen: Satu Uusiautti, professori