Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

OPTIMASTA MOODLEEN - Lapin yliopiston sähköinen oppimisympäristö muuttuu

14.6.2018

Lapin yliopistossa siirrytään Optima-oppimisympäristöstä Moodle-oppimisympäristöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Sama oppimisympäristö on myös Lapin ammattikorkeakoulussa.

Siirtymäprosessille on asetettu ohjausryhmä, jonka projektipäällikönä on opetuksen kehittämispäällikkö Tanja Rautiainen. Toimintaa tukee eOppimispalvelut. Siirtymän käytännön toimenpiteistä keskustellaan tiedekuntien ja yksiköiden kanssa alkusyksystä.

Siirtymäsuunnitelma
• opettajilla on mahdollista siirtää Optimasta aineistojaan ja oppimistehtäviään Moodleen aina 2019 vuoden loppuun asti. Optiman käyttösopimus päättyy 31.12.2019.
• opiskelijan oikeusturvan vuoksi oppimistehtäviä tai monivalintakyselyitä tms. arviointiin vaikuttavia suorituksia ei tule tehdä Optimassa enää 6/2019 jälkeen.
• uudet opiskelijat perehdytetään Moodlen käyttöön opintojen aloituksen yhteydessä eOppimispalveluiden ja opiskelijatuutoreiden toimesta.
• opiskelijatuutorit perehdytetään tukemaan Moodlen käytössä yhteistyössä Lapin ylioppilaskunnan kanssa. Opiskelijatuutorit harjoituttavat uudet opiskelijat Moodlen käyttöön syksyn aikana tuutortapaamisissa.
• aiempien vuosikurssien opiskelijat ohjeistetaan taltioimaan Optimasta tarvitsemansa aineistot tai tehtävät. Heitä tiedotetaan menettelystä, koska Optimaan viety aineisto ei ole enää saatavilla.
• aiempien vuosikurssien opiskelijoille annetaan ohjaustukea, käyttöohjeet ja ohjevideot sekä huolehditaan perehdytyksestä tiedekunnan tai koulutusohjelman kanssa sovittavalla tavalla.

Käytännön eteneminen: opettajien ja opiskelijoiden koulutukset käynnistyvät elokuussa
• opettajien koulutukset käynnistyvät syksyllä. Koulutusta ryhdytään toteuttamaan heti kaikille halukkaille siten, että kahta samansisältöistä koulutusta toteutetaan kahtena kahden tunnin pituisena pienryhmätilanteena (Moodle I ja Moodle II)
• koulutukset voidaan suunnata sovellettuna erityisesti tietyn tiedekunnan opettajille, mikäli tiedekunta tai koulutusohjelma näin toivoo, mutta samansisältöisinä ne soveltuvat kaikille opettajille
• siirtymävaiheessa eOppimispalvelut tarjoavat myös tehostettua etä- ja verkko-opintojen tukipalvelua (vierituki). eOppimispalveluiden auttaa opettajia verkko-oppimateriaalien ja –oppimisprosessien suunnittelussa ja toteuttamisessa uudessa ympäristössä.

Tiedotus
Siirtymästä tiedotetaan aktiivisesti ensisijaisesti intranetissä sekä tiedekuntien ja koulutusohjelmien omilla postituslistoilla.

eOppimispalvelut pitää moodlen käyttöönottoa positiivisena mahdollisuutena pedagogiseen kehittämistyöhön.

Vararehtori Kaarina Määttä

Palvelujohtaja Merija Timonen