Uutinen, kuvituskuva 2

Opettajien ja opettajaksi opiskelevien digitaalisia valmiuksia kehitetään yhteisprojektin avulla

9.10.2017

Sámi allaskuvlan ja Lapin yliopiston opettajankoulutuksien yksikköjen ja täydennyskoulutuksen yhteisprojektin "Davvi guovddážis - Digitála oahpahus oahpaheaddjeoahpui – Focus on the North Digital learning for pre- and inservice teacher education" tarkoituksena on kehittää opettajainkouluttajien, harjoittelukoulujen opettajien, opettajaopiskelijoiden sekä kasvatusalan opiskelijoiden digitaalisia valmiuksia.

Hankkeen tiimoilta valmisteilla on uusia verkko-opetuskursseja sisältävä opetuskokonaisuus jonka tavoitteena on edistää digitaalista osaamista, medialukutaitoa, sekä kulttuurien vuorovaikutusta. E-oppimisalustalle toteuttavan opetuskokonaisuuden kohteena ovat erityisesti Sámi allaskuvlan ja Lapin yliopiston opettajainkoulutukset.

Yhteisprojektia johtaa Helsingin yliopiston dosentti, apulaisprofessori Pigga Keskitalo Sámi allaskuvlasta. Keskitalo työskentelee Lapin yliopistossa sivutoimisesti erilaisissa hankkeissa ja koulutustehtävissä. Mediapedagogiikan asiantuntijana projektissa toimii dosentti, apulaisprofessori Päivi Rasi Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksesta. Rasi on kouluttanut opettajainkouluttajia ja opettajaopiskelijoita hankkeessa uuden opettajuuden teeman tiimoilta.

Aiemmin syksyllä Sámi allaskuvlan hanke osallistui myös pelillisyyskasvatuksen seminaariin yhtenä järjestäjänä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Lapin yliopiston, Mediakasvatusseuran ja Lapin aluehallintoviraston kanssa Inarissa 22.9.

Yhteisprojektia rahoittaa Norgesuniversitet. Projekti käynnistyi 2017 ja kestää vuoteen 2018.

Lisätietoja hankkeesta:

Davvi guovddážis - Digitála oahpahus oahpaheaddjeoahpui
Focus on the North - Digital learning for pre- and inservice teacher education

https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/davvi-guovddazis-focus-on-the-north

Dosentti, apulaisprofessori
Pigga Keskitalo
+358404197175

LUC/Viestintä/J-EK