Uutinen, kuvituskuva 3

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 400 000 euroa Lapin yliopistolle opettajankoulutuksen kehittämishankkeeseen

16.6.2017

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yhteensä lähes 14 miljoonaa euroa avustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Hankkeet käynnistävät Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon ja edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lapin yliopistolle 400 000 euroa Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus – mallin luomiseen ja systemaattiseen, pitkäkestoiseen ja kenttälähtöiseen täydennyskoulutukseen. Avustuksia myönnettiin kaikkiaan 11 koordinoivalle korkeakoululle. Avustetut hankkeet ovat laajasti verkottuneita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti korkeakoulujen, opetuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää opettajien ja opettajankouluttajien osaamista, opettajankoulutuksen oppimisympäristöjä, sisältöjä ja työelämärelevanssia sekä vuorovaikutusosaamista. Opettajien perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusta lähennetään toisiinsa niin, että muodostuu opettajan työuran aikaista osaamista tukeva kokonaisuus. Tämä on parannus nykyiseen varsin hajanaiseen tilanteeseen, jossa perus- ja täydennyskoulutuksen kesken ei ole selkeää työnjakoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Opettajankoulutusfoorumi käynnisti laajassa yhteistyössä opettajankoulutuksen uudistamistyön keväällä 2016. Opettajankoulutuksen kehittämisen vision sekä strategiset linjaukset määrittävä Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkistettiin lokakuussa 2016. Opettajankoulutusfoorumi on osa hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta.

Myönnetyt avustukset: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankkeet
Lisätietoa Opettajankoulutusfoorumista: http://minedu.fi/opettajankoulutusfoorumi

Lisätietoja:

opetusneuvos Armi Mikkola, puh. 0295 3 30214
projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, puh. 0295 3 30134
erityisavustaja Henrik Vuornos (ministerin haastattelupyynnöt), puh. 044 253 4444