• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Moodle
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
 
uutiskuva_3.jpg

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä yli puolentoista miljoonan euron rahoitus sosiaalityön ja hyvinvointijohtamisen koulutuksiin

14.1.2019

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta sai rahoitusta kahteen hankkeeseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhteensä 1 629 000 euroa. Molemmat ovat kolmivuotisia yliopistojen yhteistyöhankkeita, joista kummassakin Lapin yliopisto toimii päätoteuttajana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myönsi joulukuun lopussa tekemillään päätöksillä yhteensä 20 miljoonaa euroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vuonna 2019 käynnistyviin koulutushankkeisiin, jotka vastaavat yhteiskunnan osaajapulaan nopeavaikutteisten toimenpiteiden avulla.

Myönnettyjen hankerahoitusten tarkoituksena on vastata hallitusohjelman strategisena painopisteenä olevaan suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen, työllisyyden edistämiseen ja työvoiman kohtaanto-ongelman helpottaminen. Tavoitteena on turvata korkean osaamisen työvoiman saatavuutta ja uusintamista erityisesti osaajapula-aloilla.

Sosiaalityön valtakunnallinen maisterikoulutus- ja opetusyhteistyö -hanke vastaa sosiaalityöntekijäpulaan laajentamalla sosiaalityön koulutuksen aloituspaikkoja. Sosiaalityöntekijöistä on ollut valtakunnallisesti pulaa jo pitkään ja voimakas eläköityminen lisää työvoiman kysyntää entisestään. Erityisesti lastensuojelun työntekijöiden vaihtuvuus ja kuntien rekrytointiongelmat ovat olleet toistuvasti esillä. Hanke toteutetaan Sosnet-verkoston yhteistyöyliopistoista Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.

Ministeriön myöntämän 1 485 000 euron rahoituksen turvin Lapin yliopistoon, Itä-Suomen yliopistoon ja Tampereen yliopistoon valitaan 75 uutta opiskelijaa maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Uusien aloituspaikkojen ohella hanke luo edellytyksiä vahvistaa sosiaalityön koulutusta antavien yliopistojen opetusyhteistyötä maisterikoulutuksessa kehittämällä verkkopohjaisia opetusratkaisuja ja opetuskokonaisuuksia, jotka vastaavat ajankohtaisiin sote-uudistuksen, digitalisaation ja lastensuojelun osaamistarpeisiin.

Toisessa 144 000 euron rahoituksen saaneessa hankkeessa vahvistetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja hyvinvointijohtamisen parissa työskentelevien johtamisosaamista tuottamalla 25 opintopisteen laajuinen Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Hanke tukee hyte-toimijoiden osaamista uusiutuvissa hallinto- ja palvelurakenteissa. Muuttuvat tehtävät ja vastuut sekä uusissa yhteistyörakenteissa toimiminen edellyttävät laajaa osaamista hyvinvointihaasteiden tunnistamiseksi, hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi sekä monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Tällöin tärkeitä osaamisalueita ovat mm. monitoimijaisen yhteistyön johtaminen, strategiatyö, tiedon hallinta sekä osallisuuden edistäminen. Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus on suunnattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämis- ja johtamistyötä tekeville tai tehtäviin suuntaaville toimijoille. Koulutukseen valitaan 35 osallistujaa.

Lisätietoja:

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus
Jaana Leinonen
yliopistonlehtori, hallintotiede
puh. 040 4844 224

Sosiaalityön valtakunnallinen maisterikoulutus- ja opetusyhteistyö
Sanna Lähteinen
suunnittelija, Sosnet
puh. 040 849 3033

Merja Laitinen
professori, sosiaalityö
dekaani, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
puh. 040 5092153

Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä erityisavustuksista:
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulut-vastaavat-osaajapulaan-nopeavaikutteisia-koulutuksia-1100-opiskelijalle


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK