Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä vuodelle 2021

17.11.2020

Rehtorin päätös 17.11.2020

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän asettaminen toimikaudelle 1.1.2021–31.12.2021

Lapin yliopistossa toimii opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä, jonka toimikausi on päättymässä 31.12.2020. Hyvinvointityöryhmän tavoitteena on saada eri toimijat yhteistyössä edistämään opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja opiskelijakykyä.

Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on erityisesti

  • selvittää ja tehdä toimenpide-esityksiä yliopiston johdolle opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi
  • toimia korkeakouluopintojen ohjaajan ja liikuntasuunnittelijan ohjausryhmänä
  • tiedottaa opiskelijoille ja opiskelijoiden hyvinvointia edistäville tahoille hyvinvointiteemaan liittyvistä asioista
  • edistää opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen yhteistyötä
  • ennakoida ja seurata opiskeluympäristön muutosten vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin
  • toimia keskustelufoorumina ja jakaa hyviä käytäntöjä opiskelijan opiskelukyvyn tukemiseksi.

Esitys:   
Päätettäneen nimetä opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä liitteen 1 mukaisesti toimikaudelle 1.1.2021–31.12.2021.

Päätös:    
Esityksen mukaan.

rehtori Antti Syväjärvi           
hallintojohtaja 
Ari Konu

LIITE 1  
Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä 1.1. - 31.12.2021

Juha Himanka, varadekaani, YTK
Virpi Hyvönen, terveyspalveluyksikön johtaja, vastaava lääkäri, YTHS
Ville Jakkula, johtaja, kielikeskus
Mia Kyyhkynen, opintopäällikkö, OTK
Paula Perttunen, korkeakoulukuraattori, LUC
Satu Peteri, kehittämispäällikkö, Rekry
Milla Purosalo-Vandenbroucke, oppilaitospastori
Jaana Severidt, kansainvälistymispalveluiden päällikkö, KV
Pieti Tolvanen, yliopisto-opettaja, KTK
Janette Tolppi, opintopäällikkö, TTK
Sirpa Torvinen, vastaava terveydenhoitaja, YTHS
Maija Törmänen, korkeakoulukuraattori, LUC
Mika Vettainen, liikuntasuunnittelija, LUC
Edunvalvonta-asiantuntija, opiskelijajäsen, LYY
Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, opiskelijajäsen, LYY
Kulttuuri- ja liikuntavastaava, opiskelijajäsen, LYY

Työryhmään voidaan tarvittaessa kutsua muita asiantuntijoita.

Työryhmä valitsee työryhmän puheenjohtajan ja sihteerin keskuudestaan.

--------------------