Teema
 
Paradigma_nettikuva.jpg
Lentävä lähtö! Mikko Lindroos luovuttaa paradigman viestikapulan Sanni Rantaselle. Kuva: Anna Muotka

Opiskelijoiden myyrä

4.10.2017

Oikeustieteiden tiedekunnassa toimiva Paradigma työllistää opiskelijoita.

Paradigman kantavana ajatuksena on tarjota mahdollisuus päästä yhdistämään tiedekunnassa työskentely ja opinnot. Lähtökohta kuulostaa vähän liiankin hyvältä ollakseen totta: opiskelijat saavat työkokemusta juridisista tehtävistä sekä yliopistolle työskentelystä ja samalla auttavat tutkimus- ja opetushenkilökuntaa heidän työtaakassaan.

Vuonna 2014 alkunsa saanut projekti onkin herättänyt valtakunnallista huomiota, jopa niin suotuisissa merkeissä, että Lakimiesliitto nimesi sen viime vuonna vuoden opetusteoksi.

Opintojensa neljättä vuotta aloitteleva Sanni Rantanen ottaa syksyllä vetovastuun Paradigmasta sitä parisen vuotta luotsanneen Mikko Lindroosin valmistuttua ja siirryttyä tutkijaksi. Lindroos ei ole vaihdoksesta harmissaan, kantava idea kun on pitää toiminta opiskelijavetoisena.

– Minun on jo aika väistyä tehtävistä, koska koko jutun juoni oli työllistää opiskelijoita, ei valmistuneita juristeja. Opiskelijat organisoivat itsenäisesti toimintansa osana tiedekuntaa.

Rantanen on ollut mukana Paradigman toiminnassa vuoden verran. Hän oli kiinnostunut Paradigmasta jo ihan sen alkuajoista lähtien, mutta opintopisteet eivät silloin riittäneet hakemiseen. Rantasta viehättää mahdollisuus tutustua yliopistoelämään tavallaan pöydän toiselta puolelta sekä tietysti mahdollisuus saada alan työkokemusta jo opiskeluaikana.

– Rovaniemellä työmahdollisuudet kun ovat jonkin verran rajalliset verrattuna esimerkiksi Helsinkiin, Rantanen toteaa.

Yksi Paradigman pääarkkitehdeistä on vastikään eläkkeelle jäänyt oikeustieteiden tiedekunnan entinen dekaani Juha Karhu, joka oli huolissaan juuri siitä, ettei Rovaniemellä opiskelevilla ole läheskään samanlaisia mahdollisuuksia saada alan työkokemusta opiskeluaikana kuin etelässä.

Lakimiesliiton tekemän selvityksen mukaan Helsingin yliopistosta valmistuneilla on keskimäärin yli kaksi vuotta enemmän työkokemusta kuin Lapin yliopistosta valmistuneilla. Tätä epäkohtaa paikkaamaan päädyttiin kehittämään Paradigma, joka mahdollistaisi opintojen aikana tiedekunnalle työskentelyn tusinalle oikeustieteen opiskelijalle kerrallaan.

Tehtäviä moneen lähtöön

Paradigma suorittaa kootusti tutkimusapulaisten tehtäviä, kuten tutkimuksellista työtä, opetuksen suunnittelua, kurssien toteutusta ja teknistä avustamista. Esimerkkeinä voi mainita muun muassa aineiston keräämistä erilaisiin selvityksiin ja tutkimushankkeisiin, kansallisen Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa -tietopalvelun ylläpito sekä keväällä 2016 toteutettu Rovaniemen kaupungin tilaama selvitys kansalaisopistopalveluiden järjestämisvaihtoehdoista.
Paradigman apu näkyy myös tavanomaisessa opetustyössä. Tavoitteena on, että jokaista Paradigman jäsentä kohden olisi noin kymmenen työtuntia viikossa, mutta

Lindroosin mukaan opinnot menevät aina työskentelyn edelle. Opiskelijalla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa työpanokseensa, ja esimerkiksi vakituisia työskentelyaikoja Paradigmassa ei harjoiteta. Tehtäviä on moneen lähtöön.

– Olen ollut mukana järjestämässä ja suunnittelemassa kursseja. Lisäksi olen muun muassa kerännyt tutkimusaineistoa ja tarkastanut viitteitä tutkijoiden artikkeleihin. Mainitsemisen arvoisia ovat kenties Kaamosluentojen yhden tapauksen laadinta ja tuomarointi sekä ympäristöoikeuden tutkijaseminaarin käytännön asioiden järjestelyissä avustaminen, Rantanen muistelee.

Hyödyt eivät koidu ainoastaan työtä tekeville opiskelijoille, sillä toiminnan vaikutukset voivat parhaimmillaan olla paljon kauaskantoisempia. Koska kursseja on järjestetty yhteistyössä tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden kanssa, päätyy opiskelijoilta tuleva palaute tätä kautta myös opintojaksojen toteutukseen.

– Paradigma on opiskelijoiden myyrä tiedekunnassa. Sitä kautta opiskelijoiden näkökulma tulee tehokkaasti esille, Lindroos kiteyttää.

Rantanen on samoilla kannoilla projektin hyödystä. Hän löytää kuitenkin myös kehitettävää.

– Paradigma on ollut aika harvoin suunnittelemassa itse kurssin sisältöjä. Tehtävät ovat painottuneet käytännön järjestelyihin tai tehtävien tarkastukseen. Mutta tuossa voisi olla yksi kehityssuunta. Tiedekunnan henkilökunta saa tietysti myös delegoitua tiettyjä Paradigmalle sopivia tehtäviä eteenpäin, ja aikaa jää silloin muulle. Paradigma on esimerkiksi tiedekuntaneuvoston lisäksi taas yksi lisälinkki opiskelijoiden ja tiedekunnan välillä. Sen kautta olen itse tutustunut paremmin tiedekunnan työntekijöihin, joihin muuten tuskin tulisi kovin läheisesti tutustuttua, Rantanen pohtii.

Lindroos arvioi, että tulevaisuudessa tiedekunta kasvaa Paradigman kanssa yhä tiiviimmin yhteen. Henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyössä on nähty paljon potentiaalia.

Teksti:  Matias Partanen