• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Yhteiskunta ja ihminen
 
poronhoitajien_hyvinvointi_kansi_235px.jpg

Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet

20.11.2012

Poronhoidon muutoksen vaikutukset ammattiporonhoitajien hyvinvoinnille, työssä jaksamiselle ja avuntarpeelle.

Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet -julkaisussa tarkastellaan poronhoitoa elinkeinona, työnä, elämäntapana ja toimeentulon lähteenä. Teoksessa keskitytään tarkastelemaan erityisesti suurpetoeläinongelman kärjistymisen mukanaan tuomia muutospaineita.

Kirja koostuu kahden poronhoidon muutosta ja muutosten sosiaalisia vaikutuksia tarkastelevan tutkimusprojektin loppuraporteista.

Open_Access_logo_40px.png

 

Sisällys:

Johdanto

Antti Pakkanen & Jarno Valkonen
Porotalouden hyvinvointi ja tulevaisuuskuvat eteläisissä paliskunnissa

Esipuhe

1. Johdanto
1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoite
1.2 Katsaus kohdepaliskuntiin
1.3 Selvityksen aineisto ja analyysi
1.4 Porotalous ja hyvinvointitutkimus

2. Porotalous eteläisissä paliskunnissa
2.1 Porotalous työnä
2.2 Porotalouden tulonmuodostus
2.3 Porotalouden kehityssuunnat

3. Porotalous osana yhteiskuntaa
3.1 Porotalous ja paikallisyhteisö
3.2 Porotalous ja julkinen valta
3.3 Porotalous ja media

4. Porotalouden haasteet
4.1 Sisäiset haasteet
Poronhoitajien määrän vähyys
Linjaristiriidat
4.2 Ulkoiset haasteet
Viranomaissuhteet
Suurpetoeläimet

5. Porotalouden kuormittavuus
5.1 Taloudellinen epävarmuus
5.2 Suuret työmäärät ja ongelmallinen työnjako
5.3 Kuormittavuuden vaikutukset
5.4 Koettu avun tarve

6. Porotalouden tulevaisuuskuvat
6.1 Suurpetoeläinten uhkaama porotalous
6.2 Porotalous ilman poronhoitajia
6.3 Vanheneva porotalous

7. Porotalouden ongelmien ratkaisukeinot
7.1 Tukipolitiikan uudistaminen
7.2 Suurpetoeläinpolitiikan ja korvausjärjestelmän uudistaminen

8. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
8.1 Yhteenveto
8.2 Päätelmät

Lähteet
Liitteet
Liite 1


Minna Vaarala, Anneli Pohjola & Marjo Romakkaniemi
Poronhoitajien kriisiapujärjestelmää koskeva selvitys

1. Johdanto

2. Selvityksen tausta, tavoite ja aineisto
2.1 Tausta ja tavoite
2.2 Aineisto ja analyysi
2.3 Selvityksen kohdepaliskunnat

3. Poronhoidon tutkimus ja nykytilanne
3.1 Poronhoidon tutkimus
3.2 Poronhoidon nykytilanne

4. Kriisiapu ja psykososiaaliset palvelut

5. Petovahinkojen vaikutukset
5.1 Poronhoitajien näkemykset elinkeinon asemasta ja petotilanteesta
5.2 Vaikutukset toimeentuloon
5.3 Vaikutukset sosiaalisesti ja henkisesti
5.4 Vaikutukset keskinäisiin suhteisiin ja yhteisöllisyyteen
5.5 Vaikutukset työn mielekkyyteen

6. Poronhoitajien avun tarpeen arviointi
6.1 Avun tarpeen tunnistaminen ja hakeminen
6.2 Ulkopuolisen avun tarpeet
6.2.1 Poronhoitajien sijaisapukokeilu
6.2.2 Lainopillinen apu
6.2.3 Taloudellinen apu
6.2.4 Viranomaisapu

7. Poronhoitajien tuki ja palvelut
7.1 Kuntien sosiaalipalvelut
7.2 Poronhoitajien tilanteen tunnistaminen palveluissa
7.3 Palvelujen sopivuus poronhoitajien tilanteessa
7.4 Poronhoitajien kriisiapu
7.5 Järjestöjen rooli tuen ja avun organisoinnissa

8. Yhteenveto ja päätelmät
8.1 Yhteenveto
8.2 Toimenpide-esitykset

Lähteet
Internet-lähteet

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK