Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Rehtorien päätös LUC ICT-projektisalkun ohjausryhmän nimeämisestä

8.12.2021

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun rehtorit linjasivat LUC johto- ja sääntelyryhmän kokouksessa 26.11.2018 Lapin korkeakoulukonsernin uuden yhteisen tietohallinnon ja ICT-palveluiden toimintamallia ja periaatteita. Rehtoreiden päätöksellä 1.1.2019 otettiin käyttöön LUC ICT-projektisalkun hallintamalli. Päätöksellä pyrittiin mahdollistamaan kokonaisvaltainen näkökulma digitalisaation edistämiseen Lapin korkeakouluyhteisössä. Tämä tarkoittaa rajallisten kehittämis- ja tukiresurssien ohjaamista Lapin korkeakoulukonsernin kannalta kulloinkin tärkeimpiin kohteisiin yhdessä sovituilla pelisäännöillä. Rehtorit nimesivät tehtävää hoitamaan LUC ICT-projektisalkun ohjausryhmän. Ohjausryhmän kokoonpanoa on tarpeen arvioida säännöllisesti ja muuttaa arvion perusteella.

ICT-projektisalkun ohjausryhmän puheenjohtajaksi on nyt nimetty tieto- ja digipalveluiden johtaja Manu Pajuluoma ja sihteeriksi tietojärjestelmäpäällikkö Seija Nevala. Ohjausryhmän jäseniksi on nimetty osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä, opetus- ja oppimispalveluiden johtaja Merija Timonen, osaamisaluejohtaja Hannele Keränen, koulutuksen vararehtori Satu Uusiautti, tutkimuksen vararehtori Osmo Rätti, talousjohtaja Matti Honkala sekä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ja Lapin AMK:n oppilaskunta Rotkon nimeämät opiskelijaedustajat.