Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Rehtorin päätös Tenure Track -urapolkumallin valmisteluryhmän asettamisesta

15.2.2021

Työryhmän tehtävänä on valmistella Lapin yliopiston tenure track-urapolkumalli, jolla varmistetaan professorirekrytointeihin kannustava, yhdenmukainen

ja tasa-arvoinen prosessi ja joka integroi yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan urapolkujärjestelmään kytekytyvän tieteellisen ja taiteellisen 

meritoitumisen yliopiston strategisen profiilin vahvistamiseen. 

Mallin tulee määrittää urapolun tasot, urapolulle rekrytoimisen kriteerit ja menettelyt sekä urapolulla etenemisen kuvauksen (sis. arviointisyklin, 

etenemiskriteerit ja arvioitsijoiden määrittelyn). Mallissa tulee lisäksi kuvata toimenpiteet, jolla varmistetaan urapolulla etenevien tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu.

Työryhmän tulee hyödyntää työssään Professorien rekrytoinnit -raporttia sekä yliopiston aiempaa tenure track -valmistelua.  Urapolkumalli ja erityisesti sen työsuhteisiin liittyvät esitykset tulee käsitellä yhteistoiminnassa. Lapin yliopiston tenure track-urapolkumalli on esiteltävä yliopiston hallitukselle kevätkaudella 2021. 

Työryhmän jäseniä ovat: vararehtori Satu Uusiautti, vararehtori Osmo Rätti, professori Mirja Hiltunen, yliopistonlehtori Ilari Hovila, yliopistonlehtori Heidi Sinevaara-Niskanen, professori Marjo Suhonen ja hallintojohtaja Ari Konu.