Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Rehtorin päätös tutkimuksen kehittämistyöryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta kaudella 2022-2023

26.1.2022

Rehtorin ja vararehtorien välisen työnjaon mukaan tutkimustoiminnan koordinointi ja kehittäminen kuuluvat tutkimusvararehtorille. Tässä työssä tutkimusvararehtoria tukee tutkimuksen kehittämistyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu:

edistää yliopiston strategian toimeenpanoa 
edistää kilpaillun kotimaisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaa
seurata ja arvioida yliopiston tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta
seurata ja edistää avoimen, vastuullisen tutkimuksen sekä tutkimuseettisten periaatteiden toteutumista
koordinoida ja kehittää yliopiston tutkijakoulutusta
seurata ja edistää yliopiston tutkimusedellytysten (mm. tutkimuspalvelut, tutkijanurat, tutkimusinfrastruktuurit) kehitystä

Rehtorin päätöksellä Lapin yliopiston tutkimuksen kehittämistyöryhmään kuuluvat tiedekuntien tutkimusvaradekaanit, Arktisen keskuksen ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtajat, temaattisen tohtoriohjelman johtoryhmän puheenjohtaja sekä väitöskirjatutkijoiden joukosta valittava edustaja. Jäsen voi esittää tutkimuksen kehittämistyöryhmään tilalleen jäseneksi jonkun muun. Muutoksista kokoonpanossa toimikauden aikana päättää tutkimuksen kehittämistyöryhmä. LUC TKI-palvelut nimeää sihteerin ja hänelle varahenkilön.

Lapin yliopiston tutkimuksen kehittämistyöryhmään on kaudelle 2022–2023 nimetty: tutkimusvararehtori, puheenjohtaja Osmo Rätti (varalla koulutusvararehtori Satu Uusiautti), tutkimusvaradekaanit Heli Ruokamo KTK, Rosa Ballardini OTK, Jonna Häkkilä TTK, Outi Rantala YTK, tutkimusprofessori Monica Tennberg AK sekä temaattisen tohtoriohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Juha Himanka. Ensimmäisessä kokouksessa väitöskirjatutkijoiden edustajaksi vahvistettiin Krittika Singh. MTI:n edustaja nimetään myöhemmin. Sihteerinä toimii Petra Falin ja varalla Riitta Alajärvi-Kauppi, LUC TKI-palveluista. 

Tutkimuksen kehittämistyöryhmän muistiot julkaistaan verkkoasemalla works(\\halla)(W:) TUKERY