Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Rehtorin päätös työryhmän nimeämisestä tutkijan / TKI-toimijan palvelupolun kehittämiseen

20.5.2021

Rehtori on nimennyt työryhmän tutkijan / TKI-toimijan palvelupolun kehittämiseen 17.5.2021. 

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun hallitukset päättivät yhteiskokouksessaan yhteisten hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisesta yhdessä organisaatiossa vuoden 2021 alusta lähtien. Uusia Lapin korkeakoulujen yhteisiä tuki- ja hallintopalveluita johdetaan keskitetysti, mutta palvelut tuotetaan hajautetusti ja tarvelähtöisesti Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Tutkijan ja TKI-toimijan tarvitsemia palveluita tuotetaan useilla eri palvelualueilla ja useissa eri yksiköissä. 

Nyt perustetun työryhmän tehtävänä on selkiyttää palvelun tuottajien rooleja ja yhteistyötä, siten että palvelut ovat niiden tarvitsijalle helposti saavutettavissa ja palvelut nivoutuvat saumattomasti toisiinsa. Työryhmän kokoonpanoon on kutsuttu tutkijan/TKI-toimijan palvelujen kannalta keskeisiä toimijoita ja työryhmä konsultoi muita asian kannalta oleellisia tahoja ja asiantuntijoita.

Työryhmää johtaa tutkimusvararehtori Osmo Rätti ja jäseniksi nimettiin TKI-palvelupäällikkö Riitta Alajärvi-Kauppi, erityisasiantuntija Petra Falin, projektipäällikkö Iida Melamies, tietoturvapäällikkö Esa Mätäsaho, controller Johanna Peltoperä, palvelupäällikkö Toni Raja-Hanhela, tietoasiantuntija Taina Saarenpää, yliopistotutkija Sari Stark, IT-asiantuntija Timo Vuori ja viestintäsuunnittelija Sari Väyrynen. 

Tavoiteaikataulu työryhmän työlle on 30.11.2021.