Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Satu Miettinen taiteiden tiedekunnan dekaaniksi

19.12.2017
Rehtorin päätös  19.12.2017

Asia: Taiteiden tiedekunnan dekaanin nimeäminen

Taiteiden tiedekunnan dekaanin toimikausi päättyy 31.12.2017, mistä syystä tiedekunnan dekaani tulee nimetä ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019.

Yliopiston hallintojohtosäännön 23 §:n mukaan dekaanin toimikausi on neljä vuotta eli 1.1.2016 - 31.12.2019, mutta Lapin yliopiston rehtori on päätöksellään 18.12.2015 nimennyt Timo Jokela dekaaniksi tiedekunnan toivomalla tavalla kaksivuotiskaudeksi. Tarkoituksena on ollut, että dekaanin tehtävien vaihto sujuisi tiedekunnan kannalta sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hallintojohtosäännön 11 ja 23 §:ien mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.12.2017 päättänyt esittää rehtorille, että tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019 nimettäisiin professori Satu Miettinen.

Esitys:
Päätettäneen nimetä taiteiden tiedekunnan esityksen mukaisesti taiteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2018-31.12.2019 professori Satu Miettinen sekä maksaa hänelle tehtävän hoitamisesta yliopiston kulloinkin määrittelemä hallintotehtäväpalkkio.

Päätös:
Esityksen mukaan

Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Hallintojohtaja  Markus Aarto