Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
 
Uutinen, kuvituskuva 2

Sosiaalityön oppiaine vuoden kellokkaaksi

11.9.2017

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on valinnut Vuoden 2017 Kellokkaaksi Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen. Huomionosoitus jaetaan vuosittain henkilölle, yhteisölle tai toimijalle, joka on toiminnallaan edistänyt lappilaisten hyvinvointia sekä kehittänyt lappilaisten tarpeisiin vastaavaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

Valinnallaan yhdistys haluaa nostaa esille sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen sekä sidosryhmäyhteistyön merkitystä lappilaisen hyvinvoinnin edistämisessä sekä uusien toimintamallien ja käytäntöjen luomisessa. Yhdistyksen perusteluiden mukaan Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine on edistänyt sektorirajat ylittävää yhteistyötä olemalla aktiivisesti mukana tulevan sote-uudistuksen yhteistyörakenteissa.

Tänä vuonna 35-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine on suurin alan yliopistollinen kouluttaja Suomessa. Sosiaalityön oppiaineen yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu vakiintuneeseen sopimuspohjaiseen yhteistyöhön. Sosiaalityön koulutuksen laatutyöstä osoituksena on muiden muassa se, että sosiaalityö on valittu kolme kertaa valtakunnallisesti yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi

Sosiaalityön koulutuksessa ja sen suunnittelussa keskeisessä roolissa ovat laadukkuuden varmistaminen teorian, käytännön ja tutkimuksen yhdistämisen kautta, suunnittelun kiinnittäminen yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niiden ennakointiin sekä uudenlaisiin osaamistarpeisiin ja tiedon tuottamiseen vastaaminen. Opinnoissa teoria ja käytäntö nivoutuvat sulavasti toisiinsa.

Oppiaineen opintosuunnitelmia, opetusmuotoja ja tutkintorakenteita kehitetään verkostossa, joka kattaa opettajien lisäksi opiskelijat, tutkijat ja työelämän edustajat. Lisäksi suunnittelua tukevat kiinteä yhteistyörakenne eri sosiaalityön ammattilaistahoihin sekä kansainvälinen yhteistyö. Järjestöyhteistyötä on tehty muiden muassa Oppilaitosyhteistyöhankkeen kautta ja tätäkin kautta sosiaalityön oppiaine on toiminut omalla sektorillaan edelläkävijänä yhteistyön rakentamisessa järjestöjen kanssa.

Lisätietoja:
Mervi Kestilä
toiminnanjohtaja
puh. 040 689 5910
Veli-Matti Ahtiainen
puheenjohtaja
puh. 0400 398 217Julkaisuvapaa

LY/Viestintä/OT