• Weboodi
  • Owa
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
 
Uutinen, kuvituskuva 2

Sovitteluopintoja tarjolla Lapin yliopistossa

2.1.2018

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston yhteistyönä toteutettavat sovitteluopinnot alkavat helmikuussa 2018.

Opintojen tavoitteena on tarjota työkaluja paikallisten kiistojen ratkaisuun ja voimauttaa osallistujia muuntamaan konflikteja rauhanomaisin keinoin. Lähtökohtana on konfliktinratkaisun suuntaus, jossa ulkopuolisten sijaan osalliset itse toimivat sovittelijoina ja sisäpiirin välittäjinä.

Sovitteluopintojen erityisenä huomiona ovat kulttuuriin, identiteettiin, maankäyttöön ja elinkeinoihin liittyvät konfliktit pohjoisissa oloissa sekä saamelaisten asemaan vaikuttavan lainsäädännön aiheuttamat ristiriidat. Opintojen kautta pohjoiseen syntyy pysyvää sovitteluosaamista.

Opintojen järjestämisen ja paikallisesta sovittelusta saatavien kokemusten myötä on mahdollista edelleen kehittää yhteisösovittelun malli, jota voidaan hyödyntää kansainvälisesti alkuperäiskansoihin liittyvissä paikallisissa konflikteissa. Sovittelukokemusta saaneet henkilöt voisivat tukea myös muissa maissa tapahtuvia sovintoprosesseja.

Opintosisältöjen suunnittelua ja toteutusta tukee YK:n mandaatilla toimiva Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto. Verkosto on perustamassa Yhdysvaltoihin Princetonin yliopiston kanssa rauhanvälityksen ja sovintotyön osaamiskeskusta. Lapin yliopistolla on omien strategisten painotustensa, kuten alkuperäiskansojen ja saamentutkimuksen vuoksi luonteva ja keskeinen rooli opintokokonaisuuden toteuttamisessa.

Aikataulu ja opintosisältö

Kurssille ovat tervetulleita kaikki yliopiston opiskelijat, jatko-opiskelijat sekä saamelais- ja paikallisyhteisöjen toimijat. Ilmoittautumisaika opintoihin päättyy 22.1.2018. Opetus alkaa 9.2.2018 ja päättyy elokuussa 2018. Se järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena. Lähiopetus järjestetään Rovaniemellä ja Inarissa. Kurssikokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen kurssista edeten teorioista (1. opintojakso Pohjoisen erityiskysymyksiin (2. opintojakso) ja käytäntöön (3. opintojakso).

Kurssin lähestymistapa on käytännönläheinen ja siten myös suoritukset koostuvat vaihtoehtoisista suoritusmuodoista, kuten kirjoitustehtävistä tai käytännön harjoituksista. Kurssille osallistujat kehittävät samalla sen sisältöä tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Yksittäisen kurssin laajuus on 5 op jolloin opiskelijoiden laskennallinen työmäärä on 130-135h.

Paikallisen sovittelun pilottikurssille haetaan osallistujia

Kolmannella kurssilla pilotoidaan konfliktikartoituksen avulla yhdessä valittujen konfliktien sovittelua. Kurssilla olevat valmistautuvat tähän opettelemalla erilaisia sovittelun työtapoja. Kolmannelle osuudelle osallistujat pääsevät mukaan uuden työtavan kehittämiseen, jota tukee kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Tulokset arvioidaan ja sen pohjalta päätetään seuraavien kurssien kehittämisestä ja toteutuksesta.

Kolmannelle opintojaksolle hakevien tulee lähettää vapaamuotoinen motivaatiokirje 22.1.2017 mennessä. Kirjeessä tulisi kuvata oman elämänpiirin konflikteja ja pohtia omaa mahdollista roolia niiden sovittelussa.

Tälle kolmannelle osuudelle haetaan osallistujia myös paikallisyhteisöistä eikä kurssin suorittaminen edellytä aiempia akateemisia opintoja. Siihen valitaan 20 osallistujaa ja työskentely alkaa erillisinä työpajoissa yleisöluentojen rinnalla helmikuussa.

Katso opintojen tarkempi aikataulu ja opintosisältö Weboodissa.

Lisätietoja:

Anne Nuorgam
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/J-EK
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK