Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK
Uusimmat julkaisut
 
9789523109353.jpg

Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina

24.1.2019

Teos aukaisee luokkahuoneen ovea moninaisiin oppimisympäristöihin ja -tilanteisiin.

Suhteessa maailmaan on laadittu edistämään eheyttävien opetus- ja oppimiskäytäntöjen vakiintumista koulujen arkeen eri oppiaineiden näkökulmasta sekä oppiaineita yhdistäen. Kirjassa edetään tilannesidonnaisen oppimisen lähtökohtien tutkimusperustasta käytännön sovelluksiin, jossa oppimisen painopiste on siirtynyt opettajan ja oppilaan välisestä suhteesta oppilaan ja ympäröivän maailman väliseen suhteeseen.

Teoksen kolmessa luvussa tarkastellaan oppimisen tilanne- ja paikkasidonnaisuuksien merkityksiä erilaisten oppimisympäristöjen ja teknologian näkökulmasta. Lisäksi esitellään, miten oppiaineista siirrytään opetukseen, jossa tietoja ja taitoja opetellaan koulun oppiainerajoja ylittäen. Oppiminen kiinnittyy erilaisiin paikkoihin kuten museoon, metsään, saaristoon, koulupihoihin, kyliin ja kaupunginosiin. Kirjassa tarkastellaan niin leikkiä, pelillisyyttä ja teknologiaa kuin talvea ja kotoutumistakin aidossa tilanteessa ja ympäristössä. Aistisuus kokonaisvaltaisena oppimisena punoo useita näkökulmia yhteen.

Kirjoittajat edustavat monialaista asiantuntijuutta varhaiskasvatuksesta korkeakoulupedagogiikkaan.

Päivi Granö, Mirja Hiltunen ja Timo Jokela (toim.)
Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina
ISBN 978-952-310-935-3 (nid.)
ISBN 978-952-310-934-6 (pdf)
315 sivua

Open_Access_logo_40px.png Ostoskarry_40px.png

Sisällysluettelo:

Johdanto oppimisen tilanteisiin ja paikkoihin
Päivi Granö, Mirja Hiltunen ja Timo Jokela

Luku 1 OPPIMISEN TILANNE- JA PAIKKASIDONNAISUUS

01 01 Oppimisympäristöt, tosielämä ja teknologia
Päivi Rasi, Tuulikki Keskitalo, Hanna Vuojärvi, Heli Ruokamo, Pirkko Siklander ja Marjaana Kangas

01 02 Saamelainen aika- ja paikkakäsitys pedagogisissa järjestelyissä
Pigga Keskitalo

01 03 Suhteessa talveen
Timo Jokela

01 04 Taidevaihde – aikalaistaiteen toimintatapoja soveltamassa
Mirja Hiltunen

01 05 Metsäleikkejä kestävään kehitykseen
Maria Huhmarniemi

Luku 2 OPPIAINEISTA ILMIÖIHIN

02 01 Havaintopohjaiset performanssit arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen välineinä
Anne Keskitalo, Juli-Anna Aerila ja Kirsi Urmson

02 02 Pedagogisen roolipelin maailmoissa
Lauri Kemppinen ja Mauri Laakso

02 03 Tilannesidonnainen oppiminen lapsen kokemuksena
Hanna Niinistö ja Päivi Granö

02 04 ”Opittiin oikeista ihmisistä”. Kansainväliset ryhmäblogit oppimisympäristönä kuvataidekasvatuksessa
Annamari Manninen

Luku 3 AISTISESTI JA KOKONAISVALTAISESTI – TOIMIJUUTTA TUKIEN

03 01 Oman elämän soundtrack. Äänikasvatuksen mahdollisuudet osana säveltämiskasvatusta
Marja Ervasti

03 02 Puhuvaksi puhuvien pariin. Kommunikaatiomaisema (inklusiivisessa) päiväkotiryhmässä
Elina Viljamaa, Jaana Juutinen, Eila Estola ja Anna-Maija Puroila

03 03 Matkalla kotikaupungin menneisyyteen. Esiopetuksen eheyttävä oppimisprosessi museoympäristössä
Juli-Anna Aerila, Marja-Leena Rönkkö ja Satu Grönman

03 04 Turvallisuuden edistäminen oppimisympäristössä
Eila Lindfors ja Brita Somerkoski

Kirjoittajat