Yliopistoyhteisö
 
Uutinen, kuvituskuva 2

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston apurahat Lapin yliopistolle

22.5.2021

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto myönsi Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnalle rahoitusta yhteensä 121 000 euroa.

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi apurahoja 560 000 euroa 44 hakijalle. Vuosijuhlaa ei tänä keväänäkään järjestetty. Taiteen osuus apurahoista on lähes 67 %. Apurahojen keskikoko on 12 500 euroa.

Lapin Kulttuurirahasto vastaanotti 425 hakemusta, yhteensä yli 7,2 miljoonalla eurolla. Eniten hakemuksia tuli Rovaniemeltä, jonne myös myönnettiin eniten apurahoja. Apurahoja myönnettiin myös Inariin, Kemiin, Kittilään, Kolariin, Kemijärvelle, Sodankylään, Tornioon ja Utsjoelle sekä Helsinkiin, Ouluun ja Turkuun.

Apurahan myönnön edellytyksenä on, että hakija on syntynyt, toimii, tai hanke toteutetaan tai kohdistuu maakuntaan.

Apurahat myönnettiin Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnalle seuraavasti:

Kasvatusala ja psykologia

Fil. maisteri Anna-Sofia Konttaniemi
Saamelaisuuden representaatioita äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Yliruokasen tiederahastosta 26 000 euroa.

Kauppatieteet

Yhteiskuntat. maisteri Satu Jokinen
Johtajuuden ilmenemistä matkailualan keikkatyön kontekstissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lapin tutkimusrahastosta 26 000 euroa.

Oikeustiede

Oikeust. maisteri Sami Pekola
Pohjoisten rajaseutujen yhteisöjä ja niiden monitasoista hallintoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mikko ja Sirkka Jokelan rahastosta 26 000 euroa.

Politiikan tutkimus

Yhteiskuntat. maisteri Salla Kalliojärvi
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia globaaliin turvallisuuteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suoma ja Veijo Kärjen rahastosta 13 000 euroa.

Sosiaalitieteet

Ph.D. Shahnaj Begum
Ikäystävällisen ympäristön käsitteellistämistä Lapissa asuvien ei-eurooppalaisten maahanmuuttajien näkökulmasta käsittelevään tutkimukseen, Yleisrahastosta 30 000 euroa.

Lisätiedot:

Vuoden 2021 apurahansaajat: www.skr.fi/la

Lapin Kulttuurirahasto
Marjut Kuusisto, asiamies
puh. 050 385 7609