Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen 2021 - 2023

22.3.2021

Rehtori on asettanut tasa-arvotoimikunnan toimikaudelle 22.3.2021 - 31.12.2023.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on:

• edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa;

• huolehtia, että yliopistossa on voimassa oleva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma;

• seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä näitä koskevien suunnitelmien toteutumista;

• edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhteen myönteisten toimintatapojen kehittymistä yliopistossa;

• tiedottaa ja tukea henkilökuntaa ja opiskelijoita sen toimialaan kuuluvissa kysymyksissä;

• toimia tasa-arvokysymyksissä yhteistoimintasopimuksen mukaisena elimenä.

Tasa-arvotoimikunnan kokoonpano 2021 - 2023 (jäsen/varajäsen)

Yliopistonlehtori Mari Maasilta/ Yliopisto-opettaja Vesa Tuisku

Yliopisto-opettaja Elina Kreus / Yliopisto-opettaja Sampo Sukanen

Tietoasiantuntija Arto Vitikka /Yliopistotutkija Marjo Lindroth                             

Professori Timo Harrikari / Yliopistonlehtori Aini Linjakumpu                           

Yliopistonlehtori Seppo Kuivakari / Yliopistonlehtori Annamari Manninen

Yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen Tutkijatohtori Mikko Huttunen

Suunnittelija Tarja Juntunen-Niskasaari / Virastomestari Lisbeth Jacobson

Suunnittelija Mikko Hyötyniemi /Tietoasiantuntija Katariina Soudunsaari

Edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho (LYY)                                                                               

LYY:n hallituksen jäsen Hanna Palosuo (LYY)    

Henkilöstöjohtaja Mervi Alatalo (vpj)

Hallintojohtaja Ari Konu (pj)